สถานทูตออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ ร่วมรำลึก 'วันแอนแซค' ทางออนไลน์

สถานทูตออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ ร่วมรำลึก 'วันแอนแซค' ทางออนไลน์

สถานทูตออสเตรเลีย และสถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมกันจัดงานวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึก หรือวันแอนแซค ทางออนไลน์ เพื่อรำลึกถึงชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่ได้รับใช้ชาติและได้สละชีวิตในสงคราม ความขัดแย้ง และปฏิบัติการรักษาสันติภาพต่างๆ

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียและสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทยร่วมกันจัดงานวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (วันแอนแซค) ประจำปี 2564 ทางออนไลน์ เพื่อรำลึกถึงชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่ได้รับใช้ชาติและได้สละชีวิตในสงคราม ความขัดแย้ง และปฏิบัติการรักษาสันติภาพต่างๆ

มีการเผยแพร่วีดิทัศน์ของพิธีซึ่งจัดขึ้นก่อนหน้านี้ที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ในกรุงเทพฯ บนเพจ ‘Australian Embassy, Thailand’ ซึ่งเป็นเพจบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คของทางสถานทูตฯ เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศให้หน่วยงานภาครัฐของออสเตรเลียในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งในประเทศไทยงดการจัดงานวันแอนแซคที่เปิดให้สาธารณะเข้าร่วมในปี 2564 ทว่า เมื่อคำนึงถึงความสำคัญที่วันแอนแซคมีต่อคนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แล้ว สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียและสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยได้ตัดสินใจจัดงานรำลึกวันแอนแซคในปีนี้เป็นพิธีขนาดเล็กและไม่ได้เปิดให้สาธารณชนเข้าร่วม พิธีดำเนินไปโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดทางสาธารณสุขของรัฐบาลออสเตรเลียและรัฐบาลไทย

นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยกล่าวถึงความสำคัญของวันแอนแซคที่มีต่อชุมชนชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในไทยว่า “วันแอนแซคเป็นวันหนึ่งที่ชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในไทยทุกคนจะได้มาร่วมกันคิดทบทวนและระลึกถึงความเสียสละของผู้ที่ได้รับใช้ชาติ ผู้ที่กำลังทำงานเพื่อชาติ และผู้ที่จะเข้ามาทำงานเพื่อประเทศในอนาคต”

นายเจมส์ แอนเดอร์สัน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ลาว และกัมพูชากล่าวว่าแม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายปีแล้วนับตั้งแต่กองทหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์กลุ่มแรกได้ยกพลขึ้นบกที่คาบสมุทรกัลลิโพลี ทว่าวันแอนแซคยังคงมีความสำคัญ เนื่องจากวันแอนแซคได้ย้ำเตือนให้เราตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พวกเรามีร่วมกันในการส่งเสริมความยุติธรรม เสรีภาพ สันติภาพ และความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันเป็นคุณค่าที่คนออสเตรเลียและคนนิวซีแลนด์ได้ทุ่มเทชีวิตเพื่อให้ได้มา

ในวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี ชาวออสเตรเลียทั่วโลกจะร่วมกันรำลึกถึงวันแอนแซค ซึ่งเป็นวันครบรอบปฏิบัติการทางทหารครั้งแรกของชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2458 ทหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ยกพลขึ้นบกครั้งแรกที่คาบสมุทรกัลลิโพลี ประเทศตุรกี ในฐานะส่วนหนึ่งของกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตร ทหารของทั้งสองชาติต้องสละชีวิตในสมรภูมิเนื่องด้วยเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงและเงื่อนไขในการต่อสู้ที่ยากลำบากยิ่งเป็นเวลาหลายเดือน เรื่องราวของความอดทน ความเสียสละ และมิตรภาพคือจิตวิญญาณของหน่วยทหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (แอนแซค) เรื่องราวของเหล่าทหารอยู่ในใจของชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มาจนถึงทุกวันนี้

เราจะไม่ลืมเรื่องราวของพวกเขา