'กฎหมายการพนันไทย' ใช้มา 86 ปี ล้าหลังแล้ว ต้องรื้ออย่างไร

'กฎหมายการพนันไทย' ใช้มา 86 ปี ล้าหลังแล้ว  ต้องรื้ออย่างไร
20 เมษายน 2564
147

"ปัญหาการพนัน"บ้านเรา ทำให้เกิดปัญหามากมาย ทั้งเรื่องอาชญากรรมและปัญหาสังคม รวมถึงการแพร่เชื้อไวรัสโควิด เนื่องจากกฎหมายล้าหลังที่มีช่องว่างมากมาย ยากที่จะจัดการกับผู้กระทำผิด

สิ่งที่น่ากลัวไม่น้อยไปกว่าสถานการณ์โควิด 19 ระบาดระลอกใหม่คือ“ปัญหาพนัน” ในสังคมไทย ทั้งการพนันปกติแบบออฟไลน์อย่าง บ่อน และหวยใต้ดิน และพนันออนไลน์จากเว็บไซต์เกมออนไลน์ และแอปพลิเคชันต่างๆ  ที่ดูเหมือนจะเฟื่องฟูขึ้นทุกครั้งเมื่อมีการเวิร์คฟอร์มโฮมหรือต้องเรียนออนไลน์ที่บ้าน

ล่าสุดแม้แต่ในโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัวผู้ติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 ยังมีการรวมตัวตั้งวงไพ่โดยอ้างเล่นเพื่อหารายได้ช่วงตกงานแบบไม่สนมาตรการเว้นระยะห่างในสังคม หรือ Social Distancing

ขณะที่การเข้าทะลายบ่อน จับกุม หรือไล่ปิดเว็บไซต์และแอปพลิเคชันพนัน แต่ไม่สามารถจับกุมและลงโทษเจ้ามือ เจ้าของบ่อน เจ้าของสถานที่ แม้แต่เจ้าของเว็บไซต์พนันให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ส่วนหนึ่งเพราะกฎหมายปราบพนันของไทยยังล้าหลัง ไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน

161889285388

(การพนันเป็นแหล่งมั่วสุมมานาน)

ที่เป็นเช่นนั้นเพราะประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการพนันอย่างเป็นทางการฉบับแรกคือพระราชบัญญัติการพนัน พ.. 2473 ต่อมามีการปรับปรุงเพียง 1 ครั้ง และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาโดยเรียกว่า “พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478”

หลังจากนั้นแม้จะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือกันหลายครั้งในหลายรัฐบาล แต่ก็ไม่เคยมีการปรับปรุงกฎหมายการพนันให้ทันสมัยอย่างเป็นกิจลักษณะอีกเลยจนถึงปัจจุบัน

นั่นหมายความว่า พ.ร.บ.การพนันฯ ของไทยถูกใช้มาแล้วถึง 86 ปี!หรือกว่า7 ทศวรรษ

 กระทั่ง“คณะทำงานพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันและการพนันออนไลน์”ในคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฏรที่มี อรุณ สวัสดี ส.ส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือเพื่อปรับปรุงกฎหมายการพนันของไทยให้มีประสิทธิภาพ

เรื่องนี้ พงศธร จันทรัศมี ผู้จัดการโครงการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันและการพนันออนไลน์ฯ  เผยผลความคืบหน้าการศึกษาหารือว่า เบื้องต้นทางคณะทำงานฯ ได้เสนอแนวทางในการยกเครื่อง “New LAWFor New Normal”  ในการจัดการกำกับดูแล 8 สถานการณ์ปัญหาการพนัน กับ 6 แนวทางยกระดับกฏหมาย

 สำหรับ 8 สถานการณ์ปัญหาการพนัน ที่ไทยกำลังเผชิญอยู่ คือ

1.การพนันล้อมบ้านล้อมเมือง ทั้งใต้ดิน บนดิน ออนไลน์ชายแดน รวมถึงที่แฝงมากับโฆษณาเชิญชวนต่างๆ

2.กฏหมายและกลไกกำกับดูแลควบคุมล้าหลังไม่ทันสถานการณ์ ใช้มานานกว่า 86 ปี โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข 

3.บทลงโทษเจ้ามือ  ผู้เชิญชวน  ผู้เล่นการพนันที่ผิดกฏหมาย มีโทษน้อยปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท และส่วนมากถูกตัดสินเป็น คดีลหุโทษส่งผลให้ไม่เกิดความเกรงกลัว  

1618892914100

ปัญหาการพนันไทย ไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง

4.ขาดแรงจูงใจเชิงรุกให้กับเจ้าพนักงานและประชาชนผู้แจ้งเบาะแส   ทำให้การระบาดของการพนันผิดกฏหมายรุกหนัก  

5.กลไกการกำกับดูแลบังคับใช้กฏหมายนั้นแยกกันทำ ไม่บูรณาการ และดำเนินการเชิงรับมากกว่า 

6.ขาดระบบติดตามนโยบายแก้ไขปัญหาการพนันอย่างต่อเนื่อง  ตรงจุด เฉพาะพื้นที่

7.ไม่มีกลไกป้องกัน กลไกสร้างความตระหนัก ระบบพัฒนาวิจัยปัญหาพนันระดับชาติรวมถึงการช่วยเหลือด้านสุขภาพของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพนันอย่างต่อเนื่อง 

และ 8.ยังไม่มีระบบ  มาตรการ กลไก ที่รองรับการจัดการการพนันชนิดใหม่ๆ  ที่อาจจะไปสู่การพนันที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตในอนาคต

ขณะที่ 6 แนวทางเพื่อยกเครื่องการจัดการปัญหาพนันในประเทศไทยทางคณะทำงานฯ เห็นควรว่า

1.ต้องมีกฏหมายพนันฉบับใหม่ โดยโครงสร้างของกฎหมายต้องกำหนดคำนิยาม และลักษณะการพนันให้รองรับการตีความประเภทการพนันที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงมีระบบการจัดการกำกับควบคุมการพนัน การช่วยเหลือเยียวยา และบทลงโทษที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์

2.เพิ่มบทลงโทษให้หนักขึ้นอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย  เช่น พิจารณาบทลงโทษผู้เล่นตามลักษณะของขนาดการเล่นการพนัน ขณะที่เจ้ามือหรือผู้จัดให้มีการเล่นต้องรับโทษหนักขึ้น  รวมถึงผู้เชิญชวนทางออนไลน์และมีค่าปรับเป็นวงเงินร้อยละ 10 ของการเล่นพนันวงนั้นๆ

3.มีกองทุนช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากการพนันและกองทุนพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวกับพนันในทุกมิติ อีกทั้งยังต้องเพิ่มการรณรงค์ ส่งเสริมมาตรการป้องกันและมาตรการปราบปรามการพนัน

4.มีมาตรการจูงใจและการทำงานเชิงรุกในการแจ้งเบาะแสจับกุมผู้กระทำความผิดการพนันที่ผิดกฏหมาย เช่นผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับรางวัลนำจับจำนวนกึ่งหนึ่งของค่าปรับผู้กระทำความผิดการพนันในครั้งนั้น ยกตัวอย่างเน็ตไอดอลโพสต์เชิญชวนเล่นพนันออนไลน์ ศาลมีคำสั่งปรับ100,000 บาท  ผู้ที่แจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การตัดสินโทษจะได้รับรางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ คือ 50,000 บาทเป็นต้น

 5.มีกลไกการบูรณาการมาตรการการบังคับใช้กฏหมาย  รวมถึงนโยบายพร้อมนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาพนันในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง 

และ6.มีกลไกในการกำกับดูแล อนุญาต และควบคุมการพนันที่ได้รับอนุญาต และที่ไม่ได้รับอนุญาต   ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัดโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

พงศธร บอกว่า เชียร์ให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายพนันฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จ  ในส่วนของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ หรือ มสช. เรามองว่าธุรกิจการพนันเป็นธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ผู้เล่นการพนันมีโอกาสเป็นโรคติดพนัน ซึ่งเป็นโรคทางจิตเวช และนำไปสู่ผลกระทบด้านสุขภาพจิตอื่นๆ 

โดยเฉพาะเยาวชน  หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เล่นการพนันโดยขาดการดูแล ควบคุม และเล่นการพนันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เด็ก ก็จะทำให้เขาขาดวุฒิภาวะ และเป็นช่องทางไปสู่การเป็นอาชญากรเพื่อใช้หนี้พนันในอนาคตได้

จึงจำเป็นต้องผลักดันให้มีกลไกทางกฏหมายในการกำกับและช่วยเหลือเยียวยาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและจริงจัง   รวมถึงต้องมีระบบช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพนัน เพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้ประชาชนเป็นโรคติดพนันอย่างยั่งยืนสืบไป”

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง