อัพเดท! สั่งเด้ง พ.ต.ท.อรรคพล ยี่เกาะ เซ่นคลิปพาเมียขึ้น ฮ. ว่อน TikTok

อัพเดท! สั่งเด้ง พ.ต.ท.อรรคพล ยี่เกาะ เซ่นคลิปพาเมียขึ้น ฮ. ว่อน TikTok
20 เมษายน 2564
2,484

เด้งฟ้าผ่า! พ.ต.ท.อรรคพล ยี่เกาะ ตำรวจสารวัตรสืบอุดรฯ เซ่นพาเมียขึ้น ฮ. ติดโลโก้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิป TikTok ว่อน สั่งย้ายไปประจำศูนย์ปฏิบัติการ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. จากกรณี โลกโซเชียลมีการแชร์คลิปในแอปพลิเคชัน TikTok โดยเป็นคลิปหญิงสาวถ่ายกับเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งมีตราสัญลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และถ่ายขณะขึ้นบิน โดยเห็นนักบิน ซึ่งแต่งกายคล้ายเครื่องแบบตำรวจ ก่อนที่คลิปดังกล่าวจะถูกลบออกไป

ต่อมา พล.ต.ต.พิษณุ อุณหสรี ผบก.จว.อุดรธานี มีหนังสือคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ที่ 270/2564 ลงวันที่ 19 เม.ย.64 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฎิบัติราชการ ใจความว่า ด้วยมีเหตุผลความจำเป็นของทางราชการอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานตำรวจว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 ข้อ 6 (2) ข้อ 8 (3)

จึงให้ พ.ต.ท.อรรคพล ยี่เกาะ สารวัตร กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ไปปฏิบัติราชการประจำศูนย์ปฏิบัติการ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี โดยให้ขาดจากตำแหน่งและสังกัดเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชาหน่วยที่ไปปฏิบัติราชการมอบหมาย และในระหว่างที่ไปปฏิบัติราชการให้อยู่ในความควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติของ พ.ต.อ.นพดล เพ็ชร์สุทธิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เด้ง! ตำรวจสืบอุดร เซ่นคลิปพาเมียขึ้น ฮ. ถ่ายลงติ๊กต๊อก

ขณะเดียวกันมีหนังสือคำสั่งที่ 269/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ด้วยเมื่อวันที่ 18 เม.ย.2564 ได้ปรากฎภาพหญิงสาวถ่ายรูปคู่กับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ ฮ.เบลล์ 429 ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงในสื่อโซเชียลแอพพลิเคชัน TikTok เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงโดยละเอียดครบถ้วน และไม่ให้เสียภาพลักษณ์ต่อองค์กร อีกทั้งไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ นั้น

ฉะนั้น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฎครบถ้วนโดยละเอียด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1.พ.ต.อ.ศักดิ์ดา  เหมือนโพธิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี เป็น ประธานกรรมการ

2.พ.ต.ท.ผลิตอรัญ บุญมาตุ่น รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธร เมืองอุดรธานี เป็น กรรมการ

3.ร.ต.อ.จักรพงษ์ ต้องแต้ม รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี เป็น กรรมการ/เลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง พิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดใน กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2551 โดยอนุโลม แล้วเสนอสำนวนการสืบสวน มาเพื่อพิจารณาดำเนินการ ภายใน 7 วัน

อนึ่ง ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ หรือ กรณีที่การพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจผู้อื่น และคณะกรรมการฯ พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว เห็นว่า ข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีส่วนร่วม หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำในเรื่องที่สืบสวนนั้นอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการ รายงานมาโดยเร็ว

ด้านพล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(โฆษก ตร.) เปิดเผยว่า สำหรับคลิปที่ตำรวจพาภรรยานั่งเฮลิคอปเตอร์ ของ ตร. นั้น เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 28 ก.ย.62  โดยตำรวจรายนี้เป็นหน้าห้องของ อดีตรอง ผบช.ภ.4 วันดังกล่าวได้เดินทางไปราชการกับผู้บังคับบัญชา แต่มีภรรยาติดตามไปด้วย และล่าสุด พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.จว.อุดรธานี ได้มีคำสั่งให้ พ.ต.ท.อรรคพล ยี่เกาะ สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุดรธานี ไปปฏิบัติราชการประจำศูนย์ปฏิบัติการ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี โดยให้ขาดจากตำแหน่งและสังกัดเดิม พร้อมตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หากพบว่ามีความผิดก็จะลงโทษทางวินัย

ส่วนกรณียังปรากฎคลิปวีดีโอ พ.ต.ท.อรรคพล แต่งเครื่องแบบตำรวจเต้นใน TikTok นั้น พล.ต.ต.ยิ่งยศ กล่าวว่า มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ด้วย เนื่องจากเป็นการกระทำผิดระเบียบ "การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม TikTok ของข้าราชการตำรวจ" ข้อ 9.ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์อันดีของความเป็นข้าราชการตำรวจ ก่อให้เกิดความตลกขบขัน วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบ ลดความเชื่อมั่น ศรัทธาต่องานตำรวจ ทั้งที่เป็นปัจเจกบุคคล และองค์กรตำรวจโดยรวม ซึ่งหากพบว่ามีความผิดก็ต้องพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยตามระเบียบต่อไป 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง