“ยุทธพงศ์”ยันเพื่อไทยรื้อรธน.ทั้งฉบับ-ตั้งส.ส.ร. ร่างดีที่สุด

“ยุทธพงศ์”ยันเพื่อไทยรื้อรธน.ทั้งฉบับ-ตั้งส.ส.ร. ร่างดีที่สุด
18 เมษายน 2564
150

“ยุทธพงศ์”ยันเพื่อไทยรื้อรธน.ทั้งฉบับ-ตั้งส.ส.ร. ร่างดีที่สุด ลั่นต้องเร่งพรบ.ประชามติ จี้ “บิ๊กตู่” แสดงความจริงใจในการแก้รธน.

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคพท. พร้อมด้วย นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ส.ส.นนทบุรี ได้ร่วมกันแถลงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. … หรือ พ.ร.บ.ประชามติ เพราะมีความสำคัญและเกี่ยวโยงกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเมื่อวันที่7-8 เมษายนที่ผ่านมา พ.ร.บ.ประชามตินี้ไม่ผ่านและองค์ประชุมไม่ครบ

 

โดยในช่วงที่ปิดสมัยประชุม ก็จะไม่มีการเปิดสภาวิสามัญจะประชุมอีกครั้งในสมัยสามัญ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญเปิดในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม และกว่าจะเริ่มประชุมได้ก็จะติดวันที่ 26 พฤษภาคมเป็นวิสาขบูชา ส่วนที่วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม ก็เป็นงบประมาณวาระ1ของปี65เข้าในที่ประชุม ประมาณเดือนมิถุนายนถึงจะได้เริ่มประชุม เพราะฉะนั้นต้องเร่งให้มีการประชุมเรื่องพ.ร.บ.ประชามติ ไม่อย่างนั้นจะแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้

สำหรับพรรคพท.มีแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยให้มีการตั้งส.ส.ร. ซึ่งพรรคพท.ได้ดำเนินการมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี50 แต่ไม่สำเร็จและในรัฐธรรมนูญปี60 พรรคพท.ก็ยังคงยื่นยันแนวทางเดิมเพราะการที่มีส.ส.ร. หรือ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ มาจากประชาชน เห็นได้จากรัฐธรรมนูญปี40ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีมา เราจึงผลักดันให้มีรัฐธรรมนูญที่มาจากส.ส.ร.ที่เป็นตัวแทนของประชาชน และก็มีโอกาสที่จะแก้ไขได้ทั้งฉบับถ้าประชาชนร่วมกันได้ห้าหมื่นชื่อก็จะสามารถยื่นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทั้งฉบับ ขนาดเดียวกันถ้าแนวทางการอก็ทั้งฉบับ ไม่สามารถแก้ได้ก็ต้องไปสู่การแก้เป็นรายมาตรา

“ทางพรรคพท.และพรรคร่วมฝ่ายค้านร่วมถึงพรรคอื่นที่ได้มีการพูดคุยกันก็เห็นด้วยถึงมาตรา272 ในการที่จะปิดสวิตช์ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี เพราะมาตรานี้เป็นการขัดต่อหลักประชาธิปไตย เนื่องจากส.ว.ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง อีกประเด็นคือบัตรเลื่อกตั้ง 2 ใบ ซึ่งทางพรรคพท.ก็เห็นด้วย คือ ให้เหมือนปี40 โดยมีส.ส.เขต 400 ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 นี้เป็นหลักการเบื้องต้น ซึ่งพรรคพท.เป็นพรรคการเมืองที่มีเสียงเกิน100 ในสภาทำให้สามารถยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญได้”

 

ทั้งนี้หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายเราก็จะมีการประชุมในพรรคพท.ก่อนและค่อยประชุมกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งก็ค้องยื่นเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เร็วที่สุด เพราะเป็น สัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชน พร้อมเรียกร้องให้ทางรัฐบาลโดยเฉพาะพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายรัฐมนตรี ที่เคยกล่าวว่าต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้พล.อ.ประยุทธ์มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประเทศชาติสามารถเดินหน้าได้ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีวิกฤตในหลายด้านด้วยกัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: