“มอเตอร์เวย์-ระบบราง”เชื่อมทางเชื่อมไทย

“มอเตอร์เวย์-ระบบราง”เชื่อมทางเชื่อมไทย
17 เมษายน 2564
3,008

MR-MAP(Motorways3Rails) หรือโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกับระบบราง เป็นแผนแม่บทพัฒนามอเตอร์เวย์บูรณาการคู่ไปกับรถไฟทางคู่ 9 เส้นทา

MR-MAP(Motorways3Rails) หรือโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกับระบบราง เป็นแผนแม่บทพัฒนามอเตอร์เวย์บูรณาการคู่ไปกับรถไฟทางคู่ 9 เส้นทาง โดยเปิดให้เอกชนร่วมทุน (PPP) มีเส้นทางตั้งแต่เหนือจรดใต้ (N-S Corridors) ตะวันออกจรดตะวันตก(E-W Corridors) ระยะทางรวม 5,000 กิโลเมตร

โดยเส้นทาง (Rails) จะรองรับรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และรถไฟสายใหม่ ที่จะทยอยก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการปี 2566-2580

นอกจากนี้ื ยังมีแผนปฎิิบัติการ (Action Plan) นำร่องในปี 2564 และปี 2565 ที่กำลังอยู่ระหว่างการศึกษา เพื่อเชื่อมเส้นทางรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งแผนดังกล่าวจะสามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ที่ประเทศไทยมีสัดส่วนเฉลี่ยที่ 13.9% ต่อจีดีพี ทั้งนี้ สัดส่วนต้นทุนดังกล่าวถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ที่ 10.9%

หากแผนดังกล่าวประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ไม่เกิดความล่าช้าจากหน่วยงานต้นสังกัด ด้วยเหตุผลต่างๆ ก็จะทำให้ไทยมีแต้มต่อทางการค้าที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนค่าขนส่งที่ลดลง 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง