ไลฟ์สไตล์

ผลตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 เมษายน 2564

ผลตรวจสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดวันที่ 16 เมษายน 2564

ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 ครั้งที่ 32 ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 14 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ครั้้งที่ 38 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ครั้งที่ 30 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 23 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 8 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 20 ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564

รางวัลที่ 1 รางวัล   รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่นคง 2 PM 9 8 9 3 2 5 5

ชุดเกษตรมั่นคง 3 RG 9 8 9 3 2 5 5

รางวัลที่ 1 รางวัล   รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2           ณ3 9 8 9 3 2 5 5

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3           บ2 9 8 9 3 2 5 5

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4           ม9 9 8 9 3 2 5 5

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5           คE 9 8 9 3 2 5 5

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 150,000 บาท และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท

9 8 9 3 2 5 5

รางวัลที่ 2 ชุดเกษตรมั่งคง 2 รางวัลละ 100,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 10,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท

0483513          0988467          1267418

เลขท้าย 3 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 45 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท

4 9 3 5 3 7

เลขท้าย 4 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 90 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท และรางวัลละ 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม

5 9 0 0

รางวัลที่ 3 ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 15,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 5,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 3,000 บาท

1221300          1674376          5483643          7454924          9606418

1586895          4766383          6447101          8925922          9921170

รางวัลที่ 4 ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 10,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 2,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 1,000 บาท

0864205          1392953          1726188          1844842          2195531

3398881          6756958          7944780          2336029          4679697         

6919001          8467068          3116717          5331019          7406957         

8787913          3267229          6714782          7450084          8793260

รางวัลที่ 5 ชุดเกษตรมั่นคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 1,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 500 บาท

0190420          1701190          2819673          3425774          0281786         

1798198          2846870          3429573          0639055          1837600         

2944553          3511822          0700245          2019833          2949939

3545561          0883696          2036015          2966972          3611183

1049430          2124798          3025435          3638846         1129150

2145793          3079076          3752943          1205945          2153473

3168688          3783931          1551312          2299855          3249714

3801603          1560057          2673480          3374898          4187783

1611011          2778456          3405556          4364687          4455320

6074648          7344260          8939982          4613177          6123587

7366260          9023675          4651881          6263594          7498214

9041143          4704736          6392989          7605391          9054315

4775310          6454361          7648542          9276098          4839744

6459822          7727839          9311926          4959169          6640161

7912684          9435132          4969485          6661879          8002384

9542766          5041663          6748030          8365198          9645101

5360709          6777701          8366180          9682968          5500044

6818949          8395998          9707823          5749001          6945563

8452119          9764701          5819215          6977655          8572615

9814153          5969501          6987878          8891759          9956865

สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลเลข 4 ตัว เสี่ยงหมวด มูลค่า 2,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออมโดยใช้เลขท้าย 4 หลักของรางวัลที่ 1

ดกคฏ 3255