"ราเมศ" เปิดร่างแก้รัฐธรรมนูญ ฉบับแรก แก้4มาตรา-เพิ่มสิทธิของประชาชน

"ราเมศ" เปิดร่างแก้รัฐธรรมนูญ ฉบับแรก แก้4มาตรา-เพิ่มสิทธิของประชาชน

โฆษก ปชป. เผยพรรคเตรียมทำร่างแก้รัฐธรรมนูญ 6 ฉบับ เปิดสาระฉบับแรก แก้ไข4มาตรา เพิ่มสิทธิประชาชน

       นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความคืบหน้าต่อการยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของ 3 พรรคร่วมรัฐบาล ว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ เตรียมเนื้อหาไว้ทั้งสิ้น 6 ฉบับ โดยจะนำไปหารือกับพรรคภูมิใจไทยและ พรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อให้เป็นข้อยุติร่วมกันอีกครั้งก่อนจะยื่นญัตติที่คาดว่าจะทำได้ทันในการเปิดประชุมสภาฯ ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ โดยในญัตติขอเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพิ่มเติมฉบับแรก นั้น เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชน และเสนอแก้ไข มาตรา 29 ว่าด้วยสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยกำหนดหลักการสำคัญ​คือ เพื่อให้สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนต่อการเข้าถึงการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว รวมถึงได้สิทธิตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ นอกจากนั้นรัฐต้องคุ้มครอง ช่วยเหลือที่จำเป็น เหมาะสม ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม ให้กับ เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

       นายราเมศ กล่าวด้วยว่า มาตรา 43 ว่าด้วยสิทธิชุมชน เพื่อปรับปรุงให้ครอบคลุมสิทธิของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมปกป้องสิทธิของตนเอง โดยได้นำหลักการที่เคยระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ที่วางหลักการสำคัญว่าด้วยสิทธิชุมชน สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ คุณภาพชีวิต การรับฟังความเห็น โครงการที่อาจเกิดผลกระทบต่อประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีองค์การอิสระประกอบด้วยทุกภาคส่วนเพื่อดูแลจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ, มาตรา 46 ว่าด้วยสิทธิผู้บริโภค ที่ต้องปรับปรุงให้เกิดการคุ้มครอง และประชาชนต้องมีส่วนร่วม

       โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวด้วยว่า มาตรา 72 ว่าด้วยสิทธิในการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิถือครองที่ดิน รวมถึงได้รับความเป็นธรรมต่อการพิสูจน์สิทธิในที่ดินทำกิจอย่างเป็นระบบ และมีความเป็นธรรมด้านการจัดสรรที่ดินของรัฐเพื่อเป็นที่ดินทำกิน

       “พรรคประชาธิปัตย์คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน ส่วนใครที่พยายามโยงไปถึงการอยู่ร่วมรัฐบาล ขออย่านำมาโยงกัน เพราะจุดหมายสำคัญคือผลสำเร็จในการแก้ รัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดีในวันต่อไปจะเปิดรายละเอียดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นอื่นๆ ด้วย” นายราเมศ กล่าว.