'เงินติดล้อ' เปิดรายชื่อ 32 กองทุนจ่อซื้อหุ้น IPO

'เงินติดล้อ' เปิดรายชื่อ 32 กองทุนจ่อซื้อหุ้น IPO
13 เมษายน 2564
10,325

มาอีกราย! "เงินติดล้อ" เล็งขายหุ้น IPO ระหว่างวันที่ 22-26 เม.ย. งัดวิธีการกระจายหุ้นแบบ "Small Lot First" ตามหุ้นมหาชน OR รายย่อยจองขั้นต่ำ 36,500 บาท ฝั่งกองทุนไทย-เทศต่อคิวซื้อแล้ว 32 แห่ง

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถภายใต้แบรนด์ “เงินติดล้อ” เตรียมเสนอขายหุ้น IPO หรือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกเร็วๆ นี้ โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า TIDLOR และจะเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 22-26 เม.ย.2564 ด้วยวิธีการกระจายหุ้นแบบ "Small Lot First"

ทั้งนี้ วิธีการกระจายหุ้นรูปแบบดังกล่าวเกิดขึ้นครั้งแรกในการเสนอขายหุ้น IPO ของ บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก หรือหุ้น OR โดย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้คิดวิธีการเพื่อให้ตอบโจทย์หุ้น OR ที่ตั้งใจกระจายหุ้นไปสู่มหาชนจริงๆ

โดยในการเสนอขายหุ้น TIDLOR ในครั้งนี้ก็มี เกียรตินาคินภัทร เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเช่นกัน

ส่วนรายละเอียดหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้มีจำนวนไม่เกิน 907,428,600 หุ้น คิดเป็น 39.1% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการ IPO แบ่งเป็น

1. ผู้ลงทุนในประเทศจำนวนรวมประมาณ 640,476,600 หุ้น สัดส่วน 70.6% ดังนี้

- บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ประมาณ 79,033,500 หุ้น หรือ 8.7%

- ผู้จองซื้อรายย่อย ประมาณ 46,500,000 หุ้น หรือ 5.1%

- ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ประมาณ 13,611,400 หุ้น หรือ 1.5%

- บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทฯ ประมาณ 13,000,000 หุ้น หรือ 1.4%

- พนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 33,379,600 หุ้น หรือ 3.7%

- ผู้ลงทุนสถาบันที่จองซื้อในประเทศ (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ที่จองซื้อในประเทศ) และนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ ประมาณ 47,952,100 หุ้น หรือ 5.3%

- ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ที่จองซื้อในประเทศ 407,000,000 หุ้น หรือ 44.9%

และ 2. ผู้ลงทุนในต่างประเทศจำนวนรวมประมาณ 266,952,000 29.4

- ผู้ลงทุนสถาบันที่จองซื้อในต่างประเทศ (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ที่จองซื้อในต่างประเทศ) 47,952,000 หุ้น หรือ 5.3%

- ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ที่จองซื้อในต่างประเทศ 219,000,000 หุ้น หรือ 24.1%

โดยผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) มีมูลค่าลงทุนรวมกว่า 22,800 ล้านบาท ที่ราคาจองซื้อ 36.50 บาท จากช่วงราคาที่ประกาศระหว่าง 34.00-36.50 บาทต่อหุ้น ได้แก่

161828791132

ในส่วนของผู้ลงทุนรายย่อยสามารถจองซื้อหุ้น TIDLOR ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 22 เม.ย. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 เม.ย. ผ่านช่องทางออนไลน์ของตัวแทนจำหน่ายหุ้น 3 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย และบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กรุงศรี จำกัด (สำหรับลูกค้าของ บล.กรุงศรี เท่านั้น) โดยเป็นไปตามเวลา วิธีการและเงื่อนไขที่ตัวแทนแต่ละรายกำหนด

โดยการจัดสรรหุ้นด้วยวิธี Small Lot First จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำเป็นจำนวน 1,000 หุ้น ที่ราคา 36.50 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 36,500 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนหุ้นที่จองซื้อต่อหนึ่งใบจอง นักลงทุนที่จองซื้อและชำระเงินครบถ้วนทุกจะได้รับจัดสรรหุ้นในรอบแรกเป็นจำนวนขั้นต่ำที่ 1,000 หุ้น จากนั้นจะได้รับการจัดสรรเพิ่มรอบละ 100 หุ้นต่อราย ไปเรื่อยๆ จนกว่าจำนวนหุ้นเบื้องต้นที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อยจะครบตามจำนวนที่กำหนด

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นจะดำเนินการโดยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด โดยคาดว่าจะสามารถประกาศผลการจัดสรรและรายชื่อผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรผ่านทาง https://www.settrade.com ได้ภายในวันที่ 28 เม.ย.นี้  ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นสุดท้ายต่ำกว่า 36.50 บาทต่อหุ้น นักลงทุนทุนรายจะได้รับคืนเงินส่วนต่างระหว่างราคา 36.50 บาทต่อหุ้น กับราคาเสนอขายสุดท้าย ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง