ปชป.รอเคาะ 19 เม.ย. เลื่อนประชุมใหญ่สามัญหรือไม่

ปชป.รอเคาะ 19 เม.ย. เลื่อนประชุมใหญ่สามัญหรือไม่

"ราเมศ" เผย "ประชาธิปัตย์" รอเคาะ 19 เม.ย. เลื่อนจัดประชุมใหญ่สามัญหรือไม่

วันที่ 11 เม.. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) กล่าวถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคการเมืองว่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ได้กำหนดไว้ในมาตรา 43 ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง ในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายในเดือนเม..ของทุกปี  ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่กฎหมายได้กำหนดให้พรรคการเมืองทุกพรรคต้องดำเนินการ

"ส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ได้เตรียมรายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบปีที่ผ่านมาครบถ้วนแล้ว รอขั้นตอนนำเสนอที่ประชุมใหญ่ ซึ่งจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในวันที่ 19 เม..เวลา 10.00 . ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร ...เสนีย์ปราโมช เพื่อกำหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประชุม และเตรียมความพร้อมเรื่องการประชุมใหญ่สามัญ"นายราเมศ กล่าว

นายราเมศ กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 การจัดการประชุมใหญ่ เป็นห่วงว่าจะเกิดความเสี่ยงและเกิดความยากลำบากในการเดินทางมาของสมาชิกพรรคที่เป็นองค์ประชุมเพราะในหลายจังหวัดมีมาตรการค่อนข้างเข้มงวด และการรวมกลุ่มบุคคลที่มีจำนวนหลายร้อยคนจะเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้ พรรคจะได้รอความเห็นจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนว่าจะมีแนวทางให้พรรคการเมืองปฏิบัติอย่างไร แต่พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมือง เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ยังไม่คลี่คลายก็ต้องรอความเห็นจาก กกต.และจะมีการพูดคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในวันที่ 19 เม..นี้ต่อไป