'โควิด-19' ใกล้แค่ไหน ถึงเรียกว่า 'เสี่ยงสูง' เสี่ยงแล้วต้องทำอย่างไร?

'โควิด-19' ใกล้แค่ไหน ถึงเรียกว่า 'เสี่ยงสูง' เสี่ยงแล้วต้องทำอย่างไร?

เช็คตัวเอง! ใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด แค่ไหนถึงจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง "ติดโควิด" สูง พร้อมวิธีปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของ "กรมควบคุมโรค" ที่ควรรู้เพื่อรับมือกับความ "เสี่ยงติดโควิด" และป้องกันการแพร่ระบาด

"โควิด-19" โรคระบาดที่พร้อมติดทุกคนได้ 24 ชั่วโมง โดยอาศัยการแพร่ระบาดจากการใกล้ชิด "ผู้ป่วยโควิด" ที่รับ "ไวรัสโคโรน่า" มาจากพื้นที่เสี่ยงต่างๆ

โอกาสในติดต่อของโรค "โควิด-19" มีหลายระดับ ทว่าแต่ละระดับจะมีโอกาสติดเชื้อมากน้อยต่างกัน และมีวิธีปฏิบัติตัวที่แตกต่างกันด้วย

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ชวนมาเช็คตัวเองเมื่อต้องตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงติดโควิดสูง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตัวไ้ด้ถูกต้องตามคำแนะนำของ "กรมควบคุมโรค" 

  •  แค่ไหนเรียก "เสี่ยงสูง" ? 

ข้อมูลจากการสอบถามกรมควบคุมโรค ระบุว่ากลุ่มที่เสี่ยงติดโควิดสูงมักจะมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยในลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ผู้ที่เรียน ผู้อาศัยร่วมห้องพัก หรือทำงานในห้องเดียวกัน หรือคลุกคลีกับผู้ป่วยโควิด-19

- ผู้สัมผัสที่มีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตรนานกว่า 5 นาทีหรือถูกไอจามรถจากผู้ป่วยโรค โควิด-19 โดยไม่มีการป้องกันเช่นไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

- ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิดไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศในห้องปรับอากาศรวมกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตรนานกว่า 15 นาทีโดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยืนยันว่าเป็นโรค โควิด-19 ตามลักษณะนี้ในข้อใดข้อหนึ่งจัดอยู่ในผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงสูง

161795499512

สำหรับผู้ที่เข้าข่าย "ความเสี่ยงสูง" ควรเข้ารับการตรวจโควิด-19 กับโรงพยาบาลที่ตนเองมีสิทธิรักษา โดยสามารถเช็คสิทธิการรักษาพยาบาลของตัวเองได้ที่ "สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ" หรือ คลิกที่นี่ 

161795475757

  •  เช็คตัวเอง ตอนนี้ "เสี่ยงโควิด" แค่ไหน 

161796581548