ส่งออกข้าวฟิลิปปินส์ต่ำสุด4ปี 'ทูตพาณิชย์' ชี้ยังมีโอกาสทวงคืน

ส่งออกข้าวฟิลิปปินส์ต่ำสุด4ปี  'ทูตพาณิชย์' ชี้ยังมีโอกาสทวงคืน

"ทูตพาณิชย์" ชี้โอกาสยึดคืนตลาดข้าวในฟิลิปปินส์ ระบุปี63 ส่งออก 6.7 หมื่นตันต่ำสุดในรอบ 4 ปี พ่าย เวียดนามและเมียนมา 

รายงานข่าวจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า โอกาสส่งออกข้าวไทยไปยังประเทศฟิลิปปินส์ ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องแม้ปี 2563 ไทยจะมีการส่งออกปริมาณ 67,733 ตัน  ขณะที่การส่งออกก่อนหน้านั้น คือ 2562 ปริมาณ 3.5 แสนตัน ปี 2561 ปริมาณ 6.8 แสนตัน และปี 2560 ปริมาณ  2.2 แสนตัน  

เนื่องจากราคาข้าวไทยสูงกว่าข้าวจากประเทศอื่นๆ เช่น เวียดนาม ปากีสถาน เมียนมา อย่างไรก็ตาม ข้าวไทยคุณภาพและรสชาติของข้าวไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดฟิลิปปินส์ และไทยมีการส่งออกข้าวมายังฟิลิปปินส์มาอย่างยาวนานมีความเชี่ยวชาญในการส่งออกจึงยังมีโอกาสที่จะทำตลาด

ทั้งนี้ แม้แนวโน้มร้านอาหารไทยในฟิลิปปินส์มีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่พบว่าชาวฟิลิปปินส์หันมานิยมบริโภคข้าวขาวพื้นนิ่มขณะที่ข้าวไทยส่วนใหญ่ยังคงเป็นข้าวขาวพื้นแข็ง ประกอบกับการแข่งขันในตลาดข้าวมีความรุนแรงมากขึ้นหลังฟิลิปปินส์เปิดเสรีการนำเข้าข้าวและจำนวนประชากรชาวฟิลิปปินส์มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและผู้บริโภคมีรายได้สูงขึ้น

“ฟิลิปปินส์เป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่อันดับสองของอาเซียน ด้วยจำนวนประชากรประมาณ 110 ล้านคนในปัจจุบันและเป็นประเทศที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก อัตราการบริโภคประมาณ 118.81 กิโลกรัมต่อคนต่อปีหรือประมาณ 325.5 กรัมต่อคนต่อวัน จึงมีการนำเข้าข้าวประมาณ 2 – 3 ล้านตันต่อปี”

สำหรับรูปแบบการค้าข้าวในฟิลิปปินส์ จะเป็นการการค้าปลีกแบบสมัยใหม่ (Supermarket) ในปัจจุบัน มีรูปแบบการจัดจำหน่าย ข้าวใน 2 ลักษณะ คือ การตักจำหน่ายเป็นกรัม/กิโลกรัม และรูปแบบข้าวบรรจุถุง เป็นข้าวที่บรรจุถุงในหลากหลายขนาดขึ้นอยู่กับจำนวนกิโลกรัมที่บรรจุต่อถุง มีตั้งแต่บรรจุถุง 2 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม 10 กิโลกรัม 20 กิโลกรัม และ 25 กิโลกรัม ซึ่งข้าว Thai Jasmineที่ระบุว่า นำเข้าจากไทย เป็นข้าวที่มีราคาสูงที่สุดในขนาดบรรจุถุง 5 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีข้าวออร์แกนิคอยู่ด้วย เช่น Red rice , Brown rice และ Black rice มีหลากหลายขนาดบรรจุเช่นเดียวกัน4

ส่วนรูปแบบการค้าในตลาดแบบดั้งเดิม ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวแบบตักจำหน่ายที่ นอกจากนี้ ใน ตลาดนี้ยังพบร้านค้าที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารแห่งประเทศฟิลิปปินส์(NFA)

สำหรับการนำเข้าข้าวเมื่อปี 2563 สูงสุดจาก เวียดนาม 1,789,752 ตัน ลดลง 11.59% มูลค่า 649 ล้านดอลลาร์ รองลงมาคือเมียนมา ปริมาณ 158,074 ตัน ลดลง 27.49% มูลค่า 51.71 ล้านดอลลาร์ และไทย 67,733 ตัน ลดลง 27.49% มูลค่า 27.45 ล้านดอลลาร์