'ไทย' รับไม้ต่อศรีลังกา เป็นเจ้าภาพประชุม 'บิมสเทค' ปี 64 - 65

'ไทย' รับไม้ต่อศรีลังกา เป็นเจ้าภาพประชุม 'บิมสเทค' ปี 64 - 65

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เผย "ดอน ปรมัตถ์วินัย" ร่วมหารือสมาชิกบิมเสทค อีก 6 ประเทศ เตรียมการประชุมบิมสเทคซัมมิท หลังจากนั้นไทยจะรับไม้ต่อศรีลังกาเป็น "เจ้าภาพการจัดประชุมบิสเทค" วาระปี 2564 - 2565

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ หรือบิมสเทค (BIMSTEC) ครั้งที่ 17 ที่ศรีลังกาเป็นเจ้าภาพผ่านระบบการประชุมทางไกล

ที่ประชุมฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ความร่วมมือด้านการขนส่งทางน้ำ ความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล พลังงาน และกฎระเบียบ

161788033592

นายดอนได้เสนอแนวทางการใช้เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy Model) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจทุกประเทศจากวิกฤติการระบาดของโควิด-19 เนื่องจากประเทศสมาชิก BIMSTEC ล้วนเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างสมดุลและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

นายดอน ยังได้หารือร่วมกับที่ประชุมฯ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมระดับผู้นำ BIMSTEC  คาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งหลังจากนั้น ไทยจะรับหน้าที่ประธาน BIMSTEC ต่อจากศรีลังกา มีวาระปี 2564 - 2565

อย่างไรก็ตาม การประชุมนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 โดยความริเริ่มของไทย ปัจจุบันมีสมาชิก 7  ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย เมียนมา เนปาล ภูฏาน และไทย