ดีบุก เมตริกตันละ 843,940.00 บาท

ดีบุก เมตริกตันละ 843,940.00 บาท
8 เมษายน 2564 | โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
37

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 8  เมษายน 2564

  • ประกาศราคาแร่


(บาท / หน่วย)

1.ดีบุก                                              เมตริกตันละ      843,940.00

2.สังกะสี                                            เมตริกตันละ       87,910.00

3.ทองคำ                                            กรัมละ                1,749.87

4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์                    เมตริกตันละ       466,600.00

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 8 เมษายน 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

161787687967

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง