ศบค.ชุดเล็ก คงระดับพื้นที่ตามเดิม 'ไม่มีพื้นที่สีแดง'

ศบค.ชุดเล็ก คงระดับพื้นที่ตามเดิม 'ไม่มีพื้นที่สีแดง'

ศบค.ชุดเล็ก มีมติคงระดับพื้นที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตามเดิม ยังไม่มีพื้นที่สีแดง

วันนี้ (7 เม.ย.) เพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ระบุว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ชุดเล็ก มีมติให้คงระดับพื้นที่สถานการณ์ตามมติเดิมเมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา คือ ยังไม่มีพื้นที่ควบคุมสุงสุด หรือพื้นที่สีแดง

นอกจากนี้ ศบค.ยังให้อำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นผู้กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19

161778226968

161778227749