อาคารสำนักงานแข่งเดือด อุปทานใหม่พุ่ง7แสนตร.ม.

อาคารสำนักงานแข่งเดือด  อุปทานใหม่พุ่ง7แสนตร.ม.

เอ็ดมันด์ ไต ชี้แนวโน้มตลาดอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ ส่อแข่งเดือด เหตุอุปทานใหม่ 3 ปีข้างหน้าเพิ่มกว่า 7 แสนตร.ม. ขณะที่พิษโควิดฉุดดีมานด์ชะลอ กระทบค่าเช่า “คงที่-ลดลง”

นางสาวนีรนุช กนกวิไลรัตน์ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาด้านงานวิจัย บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากการสำรวจตลาดอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ พบว่ากำลังเข้าสู่สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากอุปทานใหม่ในตลาดที่จะสร้างเสร็จในปีนี้ และอีก 3 ปีข้างหน้า มีจำนวนพื้นที่ให้เช่ารวมกันมากกว่า 700,000 ตารางเมตรมองว่าอุปทานในตลาดอาคารสำนักงานจะมีจำนวนมากเกินความต้องการเช่าพื้นที่ ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เนื่องมาจากผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมา ทำให้บริษัทและองค์กรต่างๆ เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจต่ออายุสัญญาเช่าอาคารหรือหาพื้นที่อาคารสำนักงานใหม่

“ภาคธุรกิจต้องประสบกับปัญหาความไม่แน่นอนทางการเงิน อันเป็นผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด จึงทำให้ต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจภายใต้ยุคโควิด ด้วยการลดจำนวนพนักงาน และอาจจะรวมไปถึงการลดพื้นที่เช่าของอาคารสำนักงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และจะทำให้ความต้องการพื้นที่อาคารสำนักงานลดลง ในขณะที่อุปทานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในตลาดกำลังเพิ่มขึ้นในแต่ละปี”

นางสาวนีรนุช กล่าวต่อว่า จากการประมาณการอุปทานใหม่ของพื้นที่อาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ ปี 2564-2567 ในปี 2564 อุปทานใหม่ของพื้นที่อาคารสำนักงาน 140,308 ตารางเมตร ปี 2565 มีอุปทานใหม่ 435,000 ตารางเมตร ปี 2566 มีอุปทานใหม่ 70,000 ตารางเมตร ปี 2567 มีอุปทานใหม่ 72,000 ตารางเมตรรวมทั้งสิ้น 717,308 ตารางเมตร

อย่างไรก็ตาม จากการที่ความต้องการในตลาดอาคารสำนักงานเริ่มชะลอตัว คาดการณ์ว่า ค่าเช่าอาคารสำนักงานในไตรมาสที่สอง มีแนวโน้มที่จะยังคงที่หรืออาจมีการลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองค่าเช่าระหว่างผู้เช่าและเจ้าของอาคารสำนักงาน โดยคาดว่าค่าเช่าและเงื่อนไขนั้นจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าช่วงก่อนโควิด และผู้เช่าจะมีอำนาจในการเจรจาต่อรองค่าเช่าและเงื่อนไขสัญญาเช่าได้มากขึ้น

ปัจจุบันตลาดอาคารสำนักงานนั้น เริ่มเป็นตลาดของผู้เช่า (Tenant Market) ด้วยรูปแบบการทำงานของบริษัทและองค์กรต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อสอดคล้องกับบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและการทำงานอันเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในไทยและทั่วโลก ทำให้อาคารสำนักงานใหม่ถูกออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เช่าในปัจจุบันมากขึ้น

โดยมีพื้นที่ Co-learning Space หรือ Co-living Space เพื่อให้ผู้เช่าได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด รวมไปถึงการมีพื้นที่เปิดสำหรับร้านค้าที่เช่าอยู่ในอาคารสำนักงาน เพื่อลดความแออัดที่อาจเกิดขึ้นกับร้านค้าในตัวอาคาร นอกจากนั้นแล้ว อาคารสำนักงานใหม่ๆ จะมีพื้นที่สีเขียวภายในอาคารมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ให้พนักงานได้นั่งพักผ่อนและผ่อนคลายจากการทำงาน และอยู่กับธรรมชาติได้มากขึ้น