'Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย' ครั้งที่ 6 สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย ภายใต้แนวคิด 'ชื่นจิต ชื่นใจ'

'Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย' ครั้งที่ 6 สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย ภายใต้แนวคิด 'ชื่นจิต ชื่นใจ'
5 เมษายน 2564
110

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน ร่วมจัดงานแถลงข่าว “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย”

นับเป็นอีกหนึ่งเทศกาลวัฒนธรรมระดับประเทศ ที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเทศกาล “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่6

สำหรับในปีนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน ร่วมจัดงานแถลงข่าว “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา ณ บริเวณข้างวิหารหลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน และนายประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวเรือใหญ่และผู้สนับสนุนหลัก ร่วมด้วยพันธมิตรภาครัฐและเอกชนอีกหลายภาคส่วนร่วมในพิธีแถลงข่าว

161761843056

Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” นับเป็นอีกหนึ่งเทศกาลวัฒนธรรมระดับประเทศที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ตอกย้ำแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่ต้องการ “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก”โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ชื่นจิต ชื่นใจ” สนุกแจ่มใสจิตใจเบิกบาน รับมงคล ฉลองปีใหม่แบบปลอดภัย (ห่างไกลโควิด) พร้อมขานรับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยวตามแบบชีวิตวิถีใหม่ เที่ยวสนุกอย่างปลอดภัยด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น 4 ภาคของประเทศไทยในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2564

161761767195

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวในงานแถลงข่าวว่า “สำหรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ภาครัฐได้สนับสนุนให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวตามแบบชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและก่อให้เกิดกระแสด้านการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะครอบครัว รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่งาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” มีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งถือเป็นงานโดดเด่นและเป็นต้นแบบของเทศกาลใหญ่ระดับประเทศ และขอขอบคุณบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนการจัดงาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” จนได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการจัดงานนี้ต่อเนื่องขึ้นเป็นประจำทุกปี นับเป็นอีกหนึ่งงานที่ได้ร่วมกันบอกเล่าวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก อีกทั้งยังเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่เป็นมรดกไทยสู่คนไทยและสากล

161761775368

นายประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนงาน“Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย”มาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งงานนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดีจากการประสานความร่วมมือกันของพันธมิตรในพื้นที่”

“จากความสำเร็จนี้ทำให้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะยกระดับงาน Water Festival สู่แพลตฟอร์มความร่วมมือ เพื่อรวบรวมและแบ่งปันองค์ความรู้ ยกระดับสินค้าชุมชน เพิ่มขีดความสามารถ และเป็นการสร้างประโยชน์เพื่อชุมชนโดยการจัดการของชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และต่อยอดการเชื่อมโยงเครือข่ายอาเซียนเพื่อตอกย้ำการบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก สร้างประโยชน์และพัฒนาในมุมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งนี้ได้สะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง อันจะเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศไทยโดยรวมให้มั่นคงยั่งยืนต่อไป”

161761851711

ด้านนายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงานได้กล่าวว่า “งาน Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย ยังคงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ให้การสนับสนุนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีดีงามอันเป็นมรดกของไทย

ในปีนี้กิจกรรมเด่นยังเป็นเรื่อง Bike Walk Talk Boat ที่ยังจัดอย่างต่อเนื่อง และขยายเส้นทาง ขี่ E-Scooter ชมบรรยากาศยามค่ำคืนริมน้ำเจ้าพระยา ท่องเที่ยวลัดเลาะวิถีชุมชนและเสริมรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน และยังมีกิจกรรมเสวนาที่ในปีนี้ได้ต่อยอดการเชื่อมโยงสู่อาเซียน ผ่านเครือข่ายของ C asean จัดเสวนาออนไลน์ในมุมของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ที่มีร่วมกัน และในส่วนพื้นที่การจัดงาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ในครั้งนี้ คณะจัดงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เรียกได้ว่าเป็นการขานรับนโยบายภาครัฐ ที่สนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยวตามแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal เที่ยวสนุกอย่างปลอดภัย

161761784332

ในส่วนของกิจกรรมแต่ละจังหวัด ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข และ ความสนุกดีงาม พร้อมกับการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย กับวิถีความเป็นไทย และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีเสน่ห์ ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง จัดที่กรุงเทพมหานครใน 10 ท่าน้ำที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึง ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ภาคใต้ จัดที่จังหวัดภูเก็ต และในปีนี้ยังได้ขยายพื้นที่การจัดงานไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ จังหวัดขอนแก่น เป็นครั้งแรกอีกด้วย

161761789275

นอกจากนี้ยังคงมีการสานต่อกิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความยั่งยืนให้ชุมชนก่อนการจัดงาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” คือโครงการ “ทำความสะอาดชุมชน” และส่วนอีกหนึ่งโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง คือ “โครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” โดยความพิเศษในปีนี้ได้ยกระดับทั้ง 2 โครงการร่วมทำกิจกรรม “ชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ที่ดำเนินการภายใต้โครงการ “Bring Back-Recycle” (เก็บกลับ-รีไซเคิล) ที่เน้นความสำคัญของชุมชนให้มีส่วนร่วมที่จะสร้างความยั่งยืนเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิลในชุมชน นับเป็นอีกกิจกรรมเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนและคนในชุมชนรู้จักคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีลดปริมาณขยะและจัดการอย่างเป็นระบบโดยชุมชน”

161761797411

  • จัดงานพร้อมกันทั้ง 4 ภาค

กิจกรรมแต่ละจังหวัด ยังคงจัดเต็มมหกรรมความสุข และความสนุกดีงามเพื่อร่วมก้าวข้ามปีใหม่ไทยกับวิถีความเป็นไทยที่งดงาม ที่จะจัดขึ้นพร้อมกัน ทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย คือ

161761801057

กรุงเทพมหานคร สุขใจรับสิริมงคล ณ 10 ท่าน้ำ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมล มังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร,                วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร, ท่ามหาราช, ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค, เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์, ล้ง 1919 และสุขสยาม          ณ ไอคอนสยาม ที่จัดเต็มทั้งกิจกรรมเสริมสิริมงคล ร่วมบุญปีใหม่ไทย อาทิ พิธีรดน้ำดำหัว ทำบุญไหว้พระ ก่อพระเจดีย์ทรายเพื่อ เป็น พุทธบูชา ปิดทองพระประจำวันเกิด ทำบุญถวายสังฆทาน เจริญพุทธมนต์ สวดมาติกา พบกับ ซุ้ม “งานอดิเรกวิถีไทย” การประกวดอาหาร 3 ศาสนา 4 วัฒนธรรม การประกวดไม้ดัด ร้านค้าชุมชน ร้านค้าประชารัฐ นอกจากนี้ยังมีบริการเรือด่วนรับส่งให้บริการฟรี ใน 10 ท่าน้ำ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงแรกเวลา 08.00-17.00 น. และช่วงที่สอง เวลา 15.00-22.00 น.  ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2564 

161761803812

เชียงใหม่ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม่วนขนาดสงกรานต์ล้านนา ไปแอ่วกาดวิถีโบราณดีงาม นุ่งเมือง ผ่อศิลป์ กิ๋นข้าว แบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนมงคล โซนบูธสล่าเมือง โซนกาดหมั้วคัวแลง พบกับประกวดรูปแบบต่างๆ อาทิ ประกวดเครื่องสักการะของล้านนาประกวดกลองบูชาและ การแสดงพิณเปี้ยะ เครื่องดนตรีโบราณของล้านนา การประกวดลาบและการแสดง สาธิตอาหารจากชุมชนเชื้อชาติในเชียงใหม่ รับชมการแสดงบนเวทีจากจากโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นต้น กิจกรรมร่วมคัดแยกขยะและบริจาคขวดพลาสติกใส่ข้างสานจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือช้างเหนือ และ กิจกรรมศิลป์ร่วมสร้าง ชุมชนร่วมสุข จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2564

161761811048

ลำพูน ชื่นจิต ชื่นใจ “ตานขันดอก สรงน้ำพระ 9 วัด” เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย สนุกสนานอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย  มุ่งรักษาประเพณีสรงน้ำพระ จังหวัดลำพูน โดยเน้นการฟื้นฟูจัดทำเครื่องบูชาพระพุทธ จัดแข่งขันการทำต้นดอก ต้นเทียน ขันดอก เครื่องสรงน้ำพระ ณ วัดสำคัญในเขตเมืองเก่า และรอบคูเมืองลำพูน 9 วัดประกอบด้วย วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดมหาวัน วัดสุพรรณรังษี วัดชัยมงคล วัดช้างสี วัดธงสัจจะ วัดช้างรอง วัดประตูลี้ วัดบ้านหลวย และอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี พบกับกิจกรรมมากมาย  อาทิ กิจกรรมประกวดการออกแบบเครื่องบูชาล้านนา กิจกรรมสามล้อเยาวชนเจ้าบ้าน ร่วมกับสามล้อสูงวัยจากสมาคม สามล้อ นำประชาชนไปสรงน้ำพระ 9 วัดรอบเมือง เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 เมษายน 2564

ภูเก็ต ณ หาดไม้ขาว สงกรานต์ดีงาม ไปที่ไหนก็ชื่นจิต ชื่นใจ สืบสานวิถีแห่งไทยประเพณีสงกรานต์ตำบลไม้ขาว ร่วมกิจกรรมเสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป บนชายหาดที่ยาวที่สุดในภูเก็ต สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อสิริมงคล ปล่อยพันธุ์เต่าทะเลและจั๊กจั่นทะเลคืนสู่ธรรมชาติ นอกจากนี้ภายในงานรับชมนิทรรศการ กิจกรรมรื่นเริงในวันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2564

ต่อยอดความสำเร็จการจัดงานขยายพื้นที่ความดีงามสู่ “ขอนแก่น” วัดไชยศรี ณ บ้านสาวะถี ม่วนซื่น…ชื่นจิต ชื่นใจ ก้าวสู่ปีใหม่ไทย ร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมขอนแก่นเดิมแท้ ทำบุญตักบาตร สรงน้ำอบน้ำหอมพระพุทธรูป ก่อเจดีย์ทรายรอบสิม สักการะหลวงปู่อุปราช ม่วนซื่นสงกรานต์ พบกับเวทีวัฒนธรรมหมอลำสองพันปี เพลิดเพลินกับการแสดงหมอลำหุ่น สินไซน้อยร้อยปี

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.waterfestivalthailand.com และ Facebook: Water Festival Thailand

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง