'สถาบันยานยนต์' เซ็ตระบบ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาเซียน

'สถาบันยานยนต์' เซ็ตระบบ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาเซียน
30 มีนาคม 2564
168

สถาบันยานยนต์ จัดทีมร่วมทดสอบจำลองสถานการณ์ตามข้อตกลงรับรองผลตรวจยานยนต์อาเซียน หวังทำการส่งออกราบรื่นเป็นที่ยอมรับร่วมกัน

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ เปิดเผยว่า จากที่ไทยได้บรรลุข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียน ( APMRA) นั้นสถาบันยานยนต์ได้สมัครเข้าร่วมการ Trai run หรือ การจำลองสถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมให้การดำเนินการเมื่อข้อตกลงมีผลใช้บังคับเป็นไปอย่างราบรื่น 

หลังคณะกรรมการยานยนต์อาเซียนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซียน (ASEAN Automotive Federation – AAF) จัดให้มีการจำลองสถานการณ์ (Trial run) ด้วยการใช้ผลการทดสอบของผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่ดำเนินการทดสอบโดย Technical Service ของประเทศสมาชิกที่ส่งให้หน่วยควบคุมกฎระเบียบของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะใช้ในการจดทะเบียนหรืออนุญาตให้วางจำหน่ายในท้องตลาดได้หรือไม่ หากยังไม่เหมาะสมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้มีระยะเวลาเพียงพอที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ทันการใช้บังคับในต้นปี 2565 ต่อไป

161701608944

“การTrial run เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานที่ทดสอบ เครื่องมือและศักยภาพของบุคลากรว่าพร้อมที่จะรองรับปริมาณงานตรวจและทดสอบที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตทั้งที่ศูนย์ทดสอบยานยนต์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู และศูนย์ทดสอบและยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) ภายใต้การกำกับดูแลโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ณ สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ”

สำหรับข้อตกลงยอมรับร่วม APMRA เป็นข้อตกลงที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกยอมรับผลการตรวจสอบรับรองจาก Technical service ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการยานยนต์อาเซียน (ASEAN Automotive Committee – AAC) ที่อยู่ภายใต้คณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วน (Automotive Products Working Group – APWG) และนำผลการตรวจสอบรับรองไปใช้ในการจดทะเบียนหรือขออนุญาตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง