อัพเดท! 'เงินประกันรายได้เกษตรกร' ย้ำเช็ค ธ.ก.ส. ทยอยโอนส่วนต่างเข้าบัญชี

อัพเดท! 'เงินประกันรายได้เกษตรกร' ย้ำเช็ค ธ.ก.ส. ทยอยโอนส่วนต่างเข้าบัญชี
23 มีนาคม 2564
138,685

ตรวจสอบอัพเดท "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ย้ำเช็ค ธ.ก.ส. ทยอยโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชี

ติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบ "ประกันรายได้เกษตรกร" ย้ำเช็ค ธ.ก.ส. หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทยอยโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชี ทั้งกรณีข้าวและยางพารา

เริ่มที่ ยางพารา ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยความคืบหน้า “โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ 2” งวดที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการราคายางอ้างอิงเพื่อกำหนดราคาชดเชยส่วนต่าง เคาะไม่ต้องชดเชยส่วนต่าง เนื่องจากกำหนดราคากลางอ้างอิง ทั้งยางแผ่นดิบ น้ำยางสด และยางก้อนถ้วย สูงกว่าราคาประกันตามโครงการฯ

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการราคายางอ้างอิงเพื่อกำหนดราคาชดเชยส่วนต่าง โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 มีมติเรื่องการจ่ายเงินส่วนต่าง โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคายาง เนื่องจากกำหนดราคากลางอ้างอิง สูงกว่าราคาที่ทางโครงการฯ ประกันไว้ ดังนี้ ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 62.34 บาท/กก. รัฐบาลประกันอยู่ที่ 60 บาท/กก. ราคาน้ำยางสดอยู่ที่ 62.43 บาท/กก. รัฐบาลประกันอยู่ที่ 57 บาท/กก. และราคายางก้อนถ้วย (DRC 50%) อยู่ที่ 23.74 บาท/กก. รัฐบาลประกันอยู่ที่ 23 บาท/กก.

ทั้งนี้ ผลการดำเนินโครงการฯ ล่าสุด จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคายางพาราไปแล้วจำนวน 7,194.16 ล้านบาท จ่ายให้เจ้าของสวนยางและคนกรีดยาง จำนวน 1,365,910 ราย

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ย้ำเนื่องด้วยราคายางช่วงนี้ค่อนข้างปรับตัวน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมาจากฤดูปิดกรีด ทำให้มีการปรับตัวของส่วนต่างราคาที่ไม่มาก ส่วนเกษตรกรชาวสวนยางที่ยังไม่ได้รับเงินในงวดที่ผ่านมา ไม่ต้องกังวลใจทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะทยอยโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีตามกระบวนการให้ครบถ้วนอย่างแน่นอน

ขณะเดียวกัน กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือ "เงินประกันราคาข้าว" เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 20) การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 20 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564

ตรวจสอบเช็คเงินช่วยเหลือชาวนา "เงินประกันรายได้เกษตรกร" คลิก 

ตรวจสอบเช็คเงินช่วยเหลือชาวนา https://chongkho.inbaac.com/

อ้างอิง - baac.or.th / ติดต่อ ธ.ก.ส. 02-555-0555, กรมการค้าภายใน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง