ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว' รอบที่ 1 (งวดที่ 20)

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว' รอบที่ 1 (งวดที่ 20)
23 มีนาคม 2564
49,644

เช็คที่นี่! ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" รอบที่ 1 (งวดที่ 20)

ตามที่ รัฐบาล ได้อนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โดยเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) จะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา วันที่ 16 ..2563 งวดแรกนั้น

กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 20) ความว่า

มติที่ประชุม ครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 20) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 15-21 มีนาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ราคาประกัน   

  1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ                   สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
  2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่        ตันละ  11,813.46 บาท
  3. ข้าวเปลือกเจ้า                         ตันละ   9,748.46 บาท
  4. ข้าวเปลือกหอมปทุม                  ตันละ   11,125.96 บาท
  5. ข้าวเปลือกเหนียว                     ตันละ   11,487.02 บาท

สำหรับ การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 20 ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ดังนี้

ราคาชดเชย 

  1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ                        สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
  2. ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่                   ตันละ  2,186.54 บาท
  3. ข้าวเปลือกเจ้า                              ตันละ  251.54 บาท
  4. ข้าวเปลือกหอมปทุม                       ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
  5. ข้าวเปลือกเหนียว                          ตันละ  512.98 บาท

ลงชื่อนายวัฒนศักย์ เสือเอื่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ประธานอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

161640247686

อ้างอิง : กระทรวงพาณิชย์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง