'โควิด 19' ไม่ส่งผล 'การศึกษาไทย' ถอยหลัง

'โควิด 19'  ไม่ส่งผล 'การศึกษาไทย' ถอยหลัง

คณบดี CIBA DPU ยืนยันสถานการณ์ "โควิด-19" ไม่ส่งผล "การศึกษาไทย" ถอยหลัง จับมือ ม. นอร์ธแธมตัน ม.ดังอังกฤษ เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ 2 ปริญญา เรียนเมืองไทย-จบดีกรีนอก ดีเดย์ปี 64

จากสถานการณ์ "โควิด 19" ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่ต่างประเทศได้ทาง "CIBA DPU" จับมือ "The University of Northampton" หรือ มหาวิทยาลัยนอร์ธแธมป์ตัน ประเทศอังกฤษ จัดโปรแกรมเรียน "บริหารธุรกิจ" 2 ปริญญา เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนที่มหาวิทยาลัยนอร์ธแธมป์ตัน

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยว่า CIBA มธบ.ได้จัดหลักสูตรพิเศษให้ตอบโจทย์การศึกษาในยุคนี้ โดยทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอร์ธแธมตัน ประเทศอังกฤษ ในหลักสูตร "บริหารธุรกิจ" ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยนักศึกษาสามารถมาเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แต่มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าจบจาก ม.นอร์ธแธมป์ตัน จากประเทศอังกฤษ

161579767810

สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนหรือปริญญาที่ได้รับจาก มธบ. คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ส่วนปริญญาที่ได้รับจาก ม.นอร์ธแธมป์ตัน คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ ( B.B.A Business and Management) อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนจะเปิดสอนที่ มธบ. จำนวน 90 หน่วยกิต โดยการเรียนการสอนภายใต้การกำกับดูแลของ ม.นอร์ธแธมตัน ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าว

  • ย้ำ"โควิด 19" ไม่ส่งผลกระทบ "การศึกษาไทย"

ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าวด้วยว่า แม้สถานการณ์การระบาดของ "โควิด 19" ก็ไม่ส่งผลให้ "การศึกษาไทย" ถอยหลัง โดยหลักสูตรดังกล่าวเหมาะกับสถานการณ์ในช่วงนี้ เนื่องจากช่วยลดการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย ลดการแพร่เชื้อ และลดความเสี่ยงทั้งหมด

แม้ผู้เรียนจะเรียนในไทยแต่คุณภาพ "การศึกษาไทย" เทียบเท่าอังกฤษ เพราะผู้กำหนดการสอนเป็นผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษ นอกจากนี้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจะได้รับ Student ID ของทั้งสองมหาวิทยาลัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลของ ม.นอร์ธแธมป์ตันได้เช่นกัน เนื่องจากถือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดังกล่าว และหากสถานการณ์การระบาดของ "โควิด 19" คลี่คลายลง นักศึกษายังสามารถไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน

161579768572

  • รับรองมาตรฐานการศึกษาด้าน "บริหารธุรกิจ" ทั่วโล

อย่างไรก็ดี ม.นอร์ธแธมป์ตัน เป็นสมาชิกของ AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) หรือ สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้าน "บริหารธุรกิจ"ทั่วโลก ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการรับรอง และประกันคุณภาพให้กับสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจ ดังนั้นการเรียนในหลักสูตรจากความร่วมมือนี้จึงนับเป็นการการันตีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกเช่นกัน

หลักสูตรดังกล่าวสามารถตอบโจทย์การศึกษาในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อใด ดังนั้น มธบ.จึงกำหนดเปิดการเรียนการสอนในปี 2564 ทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ciba.dpu.ac.th/ หรือ โทร.02-954-7300

161579767818