รวมลิงก์ 'เราชนะ' 'ม33เรารักกัน' และ 'คนละครึ่ง' ของแท้จากคลัง

รวมลิงก์ 'เราชนะ' 'ม33เรารักกัน' และ 'คนละครึ่ง' ของแท้จากคลัง

รวมลิงก์ "เราชนะ" "ม33เรารักกัน" และ "คนละครึ่ง" ของแท้จากกระทรวงการคลัง ลดความสับสน "ข่าวลวง" หรือ "ข้อมูลบิดเบือน"

หลังจากที่มีเพจให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาต่างๆ เช่น "เราชนะ" "ม33เรารักกัน" และ "คนละครึ่ง" ของแท้จากกระทรวงการคลัง หลังมีเพจที่ชื่อใกล้เคียงกับโครงการที่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน และทำให้ประชาชนสับสน

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมลิงก์ทางการจากกระทรวงการคลังของโครงการเยียวยาต่างๆ พร้อมหมายเลขติดต่อ ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ดังนี้

  •  โครงการ "เราชนะ" 

เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

เว็บไซต์ www.mof.go.th หรือในเฟซบุ๊ก "สถานีข่าวกระทรวงการคลัง"

เว็บไซต์ www.fpo.go.th หรือสำนักงาน "สถานีงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office"

161554000883

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะได้ ดังนี้

ตรวจสอบสิทธิและผลการลงทะเบียนเราชนะ ผ่านระบบอัตโนมัติ
02-111-1144 กด 2 - 24 ชั่วโมง

ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือเราชนะ ผ่านระบบอัตโนมัติ
02-109-2345 กด 3 - 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะ และข้อเสนอแนะโครงการฯ
02-273-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444 จ - ศ. 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ การลงทะเบียน และการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง
02-111-1144

การใช้งานสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
02-109-2345 จ - ศ. 8.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สำหรับรายการรับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอปฯ ถุงเงิน
02-111-9999 กด 3 ตลอด 24 ชั่วโมง

161554116558

  •  โครงการ "ม33.เรารักกัน" 

เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามด้านล่าง

161554131375

  •  โครงการ "คนละครึ่ง" 

เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ "ธนาคารกรุงไทย" 02 111 1122

ทั้งนี้เพื่อ ไม่ให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาโครงการ "เราชนะ" ของรัฐบาล จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในการอ่าน ส่ง หรือแชร์ข้อมูลต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกเผยแพร่อย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลัง

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังขอเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมแอบอ้างโดยมีเจตนาหลอกลวงหรือทำให้ประชาชนเข้าใจผิด ขอให้หยุดการกระทำดังกล่าว โดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด และหากพบว่ามีการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที