‘กุหลาบพันปี’ บานสะพรั่งบน ‘ยอดภูหลวง’ จ.เลย

‘กุหลาบพันปี’ บานสะพรั่งบน ‘ยอดภูหลวง’ จ.เลย
6 มีนาคม 2564
1,341

ดอกไม้ป่า "กุหลาบพันปี" บานสะพรั่งบน “ยอดภูหลวง” เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย

ในช่วงเดือน มี.ค.จะมีกุหลาบแดงที่ออกดอกสีแดงสวยสดใสเต็มที่ยาวไปถึงเดือน เม.ย. ส่วนกุหลาบขาวจะบานสวยสดขาวโพลนมากในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. โดยเฉพาะปีนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างยิ่ง ควรมาเยี่ยมชมเพื่อสัมผัสความงามของกุหลาบพันปีดูสักครั้ง

วันที่ 6 มี.ค.2564 ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง(มรกตแห่งอีสาน) อ.ภูเรือ จ.เลย พบว่ามีดอกไม้ป่าอันเป็นราชินีแห่งภูหลวง เบ่งบานออกดอกความสวยงามทางธรรมชาติ โดยเฉพาะที่บริเวณโคกนกระบาและลานสุริยัน กว่า 200 ต้น ดึงดูดนักท่องเที่ยว ประชาชนผู้เข้าไปศึกษาธรรมชาติที่ทางอุทยานฯเปิดบริการแล้ว

นายวันชัย สิมมาเศียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ได้กล่าวถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงว่า “ภูหลวง” มีความหมายว่าเขาที่สูงใหญ่ หรือหมายถึงภูเขาของพระเจ้าแผ่นดิน เกิดจากการยกตัวของพื้นผิวโลก และดินส่วนที่อ่อนพัดพาลงสู่พื้นที่ส่วนต่ำ

161501599850

161501602110

161501603918

คลิปข่าว

ภูหลวงประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2517 พื้นที่ประมาณ 560,593 ไร่ สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง อากาศเย็นตลอดปี ตั้งอยู่ในบริเวณท้องที่ อ.วังสะพุง ภูเรือ ด่านซ้าย และ อ. ภูหลวง อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20-24 องศาเซลเซียส จะมีดอกไม้ที่มีสีสันเจิดจ้าสวยงามเช่นเอื้องตาเหิน กล้วยไม้ป่าดอกขาว กุหลาบขาว และกุหลาบแดงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชมทุ่งกุหลาบขาว และกุหลาบแดง คือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมดูฝนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม อุณหภูมิใกล้เคียงหรือสูงกว่าหน้าร้อนเล็กน้อยจะมีดอกไม้ป่าดอกเล็ก ๆ สีชมพูอมม่วงขึ้นแซมตามทุ่งหญ้า ฤดูหนาวอุณหภูมิลดลงมากในเกณฑ์หนาวถึงหนาวจัดทุกปี

ในช่วงนี้เป็นเดือน มี.ค. จะมีกุหลาบแดงที่ออกดอกสีแดงสวยสดใสเต็มที่ยาวไปถึงเดือน เม.ย. ส่วนกุหลาบขาวจะบานสวยสดขาวโพลนมากในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. โดยเฉพาะปีนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ น้ำฝน ความชุมชื้นของสภาพดินและป่าดิบ และทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงได้เปิดบริการนักศึกษาธรรมชาติแล้วแต่ละวันก็มีผู้เดินทางขึ้นยอดภูหลวงเพื่อชมความงาม 1 รถตู้ต่อวัน

161501605685

161501607166

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: