อยากถูก 'หวย' ต้องรู้! ขึ้นเงิน 'สลากกินแบ่งรัฐบาล' ที่ไหนคุ้มสุด ?

อยากถูก 'หวย' ต้องรู้! ขึ้นเงิน 'สลากกินแบ่งรัฐบาล' ที่ไหนคุ้มสุด ?

เตรียมตัวเป็นเศรษฐี เปิดเช็คลิสต์สถานที่ขึ้นเงินรางวัล "สลากกินแบ่งรัฐบาล" สำหรับใครที่ถูกหวย จะสามารถนำ "ล็อตเตอรี่" ไปขึ้นเงินที่ไหนได้บ้าง แล้วถูกหักค่าธรรมเนียมหรือไม่ หักเท่าไร เงื่อนไขเป็นอย่างไร?

ใครๆ ก็อยาก "รวย" หนึ่งในเส้นทางแห่งความหวังก้าวสู่เศรษฐีที่หลายคนเลือกคือ การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ "ล็อตเตอรี่" ซึ่งจะออกรางวัลเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน และช่วงเวลาประมาณบ่ายสามเป็นต้นไป ช่วงเวลาแห่งการลุ้นหวย แล้ว (ถ้า) งวดนี้ถูกหวยขึ้นมาจริงๆ จะสามารถขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ที่ไหนบ้าง? 

สิ่งแรกนั้น จำเป็นต้องรู้ก่อนว่า ล็อตเตอรี่ที่ถืออยู่ในมือ ถูกรางวัลประเภทใด และได้รับเงินรางวัลเท่าไรบ้าง โดยในแต่ละงวด สลากที่ออกมา 1 ชุด มี 1,000,000 ฉบับ และในจำนวนนั้นมีรางวัลทั้งหมด 14,168 รางวัล คิดเป็นมูลค่าเงินรางวัลทั้งหมด 48,000,000 บาท ให้ผู้เสี่ยงโชคได้ลุ้นกัน 

   

  • "รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล" แบ่งเป็น 9 ประเภท

รางวัลที่ 1  มี 1 รางวัล  มูลค่า 6,000,000 บาท

รางวัลที่ 2  มี 5 รางวัล  มูลค่า 200,000 บาท  

รางวัลที่ 3  มี 10 รางวัล  มูลค่า 80,000 บาท

รางวัลที่ 4  มี 50 รางวัล  มูลค่า 40,000 บาท

รางวัลที่ 5  มี 100 รางวัล  มูลค่า 20,000 บาท 

รางวัลข้างเคียง รางวัลที่ 1  มี 2 รางวัล  มูลค่า 100,000 บาท

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว ออก 2 ครั้ง  มี 2,000 รางวัล  มูลค่า 4,000 บาท 

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ออก 2 ครั้ง  มี 2,000 รางวัล  มูลค่า 4,000 บาท 

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ออก 1 ครั้ง  มี 10,000 รางวัล  มูลค่า 2,000 บาท 

   

161519912951

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ได้รวบรวมสถานที่ขึ้นรางวัลสลากกินกินแบ่งรัฐบาล หรือล็อตเตอรี่ มาไว้ให้ที่นี่ เพราะปัจจุบันไม่จำเป็นต้องไปขึ้นรางวัลที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น พร้อมเปิดรายละเอียด เงื่อนไขที่ต้องรู้ก่อนไปขึ้นเงิน

  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นหน่วยงานในการออกรางวัล และรับขึ้นเงินรางวัลด้วย โดยเงื่อนไขสำคัญที่ผู้ถูกรางวัลจะต้องรู้คือ จะต้องมาขอรับเงินรางวัลภายใน 2 ปี นับจากวันออกรางวัล หากพ้นกำหนดเงินรางวัลจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป 

โดยสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานจ่ายรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ชั้น G เลขที่ 359 ถนนนททบุรี .เมืองนนทบุรี .นนทบุรี 11000 โทร 0-2528-9628 และ 0-2528-9732 โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

  • ประชาชนทั่วไป เปิดให้บริการขึ้นเงินรางวัล ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 . 
  • ผู้รับซื้อรางวัล เปิดให้บริการขึ้นเงินรางวัล ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.30 . 

หลักฐานที่ใช้ขึ้นเงินกับกองสลากฯ มีเพียง 2 อย่าง ได้แก่ สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัล พร้อมกับลงชื่อหลังสลากด้วย และบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้จะต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของเงินรางวัล 

ผู้ที่ถูกสลากฯ สามารถเข้าไปติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่จะให้ลงชื่อหลังสลากที่ถูกรางวัล และรับบัตรคิว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสลาก บันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและข้อมูลสลากในระบบจ่ายรางวัล พร้อมกับต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์ หรือภาษี หากเงินรางวัลมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท จะได้รับเป็นเงินสด แต่หากมีมูลค่าเกิน 20,000 บาท จะได้รับเป็นเช็คเงินสดเพื่อนำไปขึ้นเงินแทน 

  

  • ธนาคารกรุงไทย

นอกจากนี้ผู้ถูกสลากฯ ยังสามารถขึ้นเงินรางวัลกับสถาบันการเงิน หรือธนาคารได้ด้วย สำหรับ ธนาคารกรุงไทย ก็รับขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเช่นกัน รับทุกรางวัล แต่ยกเว้นรางวัลที่ 1 และมีข้อกำหนดคือ รับเฉพาะงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเท่านั้น เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 . ของวันที่ออกรางวัล ไปจนถึงเวลา 12.00 . ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป 

ทั้งนี้ผู้ที่มาขึ้นเงินรางวัล ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งจะใช้หลักฐาน 3 สิ่ง คือ บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น ซึ่งจะต้องยังไม่หมดอายุและไม่สามารถมอบอำนาจได้ รวมถึงต้องนำใบคำขอใช้บริการขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล และล็อตเตอรี่ 

โดยการรับเงินรางวัลนั้น นอกจากต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของเงินรางวัลแล้ว ยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอีกไม่เกิน 1% ของเงินรางวัลด้วย ทั้งนี้หากยอดเงินรางวัลรวมไม่เกิน 20,000 บาท สามารถเลือกรับเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีต่างธนาคารได้ หากยอดเงินเกิน 20,000-100,000 บาท เลือกได้ว่าต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีต่างธนาคาร แต่หากยอดเงินรางวัลเกิน 100,000 บาท จะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น 

   

  • ธนาคารออมสิน

ในส่วนของธนาคารออมสิน รับขึ้นเงินรางวัลเฉพาะงวดปัจจุบันเท่านั้น เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 . ของวันที่ออกรางวัล ไปจนถึงเวลา 12.00 . ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป โดยรับขึ้นเงินทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 และเลขท้าย 2 ตัว ที่ไม่เปิดรับ ที่สำคัญคือ สลากจะต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยขูดขีด หรือชำรุด 

ทั้งนี้เงื่อนไขสำคัญคือ ผู้ที่มาขึ้นเงินรางวัลจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ยกเว้นผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส และจะต้องมีบัญชีเงินฝาก ประเภทเผื่อเรียก กับธนาคารออมสิน ขณะที่หลักฐานที่ต้องใช้  คือ สลาก บัญชีเงินฝาก และบัตรประชาชนของผู้ที่มาขอขึ้นรางวัล 

ซึ่งเงินรางวัลที่ได้จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์ 0.5% และค่าะรรมเยียมให้บริการของธนาคารออมสินอีก 1% ของเงินรางวัล และเงินรางวัลที่ได้จะถูกโอนเข้าบัญชี 

  

  • ธนาคาร ...

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) ได้เปิดรับขึ้นเงินรางวัลล็อตเตอรี่ของสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคารทุกสาขา โดยเงื่อนไขหลักๆ เปิดรับขึ้นเงินทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 และรับเฉพาะงวดปัจจุบันเท่านั้น หลักฐานที่ต้องใช้คือ สลากกินแบ่งรัฐบาล และบัตรประชาชน หรือกรณีต่างชาติสามารถใช้หนังสือเดินทาง (Passport) แทนได้ 

แต่สิ่งที่แตกต่างไปคือ ค่าธรรมเนียม นอกจากต้องจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร 1% ของมูลค่าเงินรางวัล และต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์/ภาษีหัก ที่จ่าย อีก 0.5-1% ของเงินรางวัล ตามประเภทสลาก ทำให้รวมแล้วไม่เกิน 1.5 - 2% ของมูลค่าเงินรางวัล 

  

  • แผงล็อตเตอรี่

อีกหนึ่งทางเลือกที่ค่อนข้างสะดวก คือ การนำรางวัลไปขึ้นกับแผงล็อตเตอรี่ที่รับขึ้นรางวัล แต่จะไม่มีเรทราคาหักเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอน ส่วนใหญ่นิยมคิดเปอร์เซ็นต์ที่ร้อยละ 2-3 จากเงินรางวัล และไม่คิดค่าอาการสแตมป์เพิ่มอีก ตัวอย่างเช่น หากถูกรางวัลที่ 2 เงินรางวัล 200,000 บาท ก็จะได้เงิน 196,000 (กรณีหักออก 2%)

  

  • ร้านทอง 

นอกจากนี้อีกทางเลือกคือ ร้านทอง ที่เปิดรับขึ้นรางวัล แต่จะไม่มีเรทราคาหักเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอน แล้วแต่ร้านกำหนดและไม่หักค่าอากรสแตมป์เพิ่มอีก ส่วนมากคิดเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 1-3% 

ที่มา : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ..., กรุงเทพธุรกิจ