2564 จุดรีเซ็ตวิถีชีวิต ผู้คน ธุรกิจ และ โลกใบใหม่

2564 จุดรีเซ็ตวิถีชีวิต ผู้คน ธุรกิจ และ โลกใบใหม่
4 มีนาคม 2564
724

มีคำถามเกิดขึ้นจำนวนมากว่า "เราคาดหวังอะไรสำหรับปี 2564" เพราะความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง “นิวนอร์มอล” เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องวิ่งตาม ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มั่นคงอยู่ตลอดเวลา

2.วิถีชีวิตใหม่ขับเคลื่อนการเพิ่มทักษะบุคคลและรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ความมั่นคงในอนาคตเป็นสิ่งที่คนทำงานและธุรกิจให้ความสนใจสูง โดยมุ่งไปที่ความรู้ ความสามารถใหม่ๆ ความยืดหยุ่นในการปรับตัวของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร คนทำงานทุกระดับทุกรุ่น บรรดาผู้นำธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพทั้งหลายต้องบริหารและทำงานร่วมกันกับทีมงานหลากหลาย หลากที่ทำงาน หลากความสามารถและวัฒนธรรม 

สิ่งที่พบคือพนักงานทุกระดับและทุกวัยมีความจำเป็นสูงที่ต้องพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สะท้อนไปถึงการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนที่มีผลกระทบอย่างมากต่อสังคม และที่สำคัญครอบครัว และครู ในฐานะผู้บ่มเพาะผู้นำและผู้บริหารรุ่นใหม่ต่อไปควรตระหนักให้ดีว่า การเรียนรู้ในอนาคต จะต้องเป็นแบบที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล ทักษะความคิด และเหตุผล

โอกาสมาพร้อมความเสี่ยง

3.ทำงานที่ไหนก็ได้ การทำงานแบบไฮบริดผสมผสานแต่คงความปลอดภัยตลอดเวลา ผลกระทบจากสถาณการณ์โควิด-19 ทำให้สภาพแวดล้อมและรูปแบบการทำงานเปลี่ยนไป ในอนาคตจะเห็นว่าสำนักงานมีขนาดเล็กลง ตั้งอยู่กระจายออกไปหลายแห่งตามชานเมือง เพราะ “ทุกที่คือออฟฟิศ” ทำงานผ่านระบบดิจิทัลและเวอร์ชวลแพลตฟอร์ม 

การที่องค์กรจะเชื่อมั่นว่าจะได้งานที่มีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ต้องการ ต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายส่วน เชื่อมโยงทั้งระบบกับพนักงานในการทำงานร่วมกันและขยายขีดความสามารถของแต่ละบุคคลและทั้งให้ความเป็นส่วนตัว

โดยสิ่งนี้มาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อข้อมูลของผู้ใช้และธุรกิจ อนาคตของการทำงานจะต้องสามารถบูรณาการโลกดิจิทัลกับกายภาพได้อย่างไร้รอยต่อ แต่คงความปลอดภัยตลอดเวลา

4.ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 พลิกโฉมกระบวนการผลิตและซัพพลายเชน ซัพพลายเชนทั่วโลกยังคงเดินหน้าปฏิรูปอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะภาคการผลิตที่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่างปัญญาประดิษฐ์ และอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์

5.จุดรีเซ็ตครั้งใหญ่ ขับเคลื่อนเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี สำหรับการตัดสินองค์กรและแบรนด์ต่างๆ ไม่ใช่ผลกำไร แต่จะถูกวัดด้วยคุณค่าที่สร้างให้สังคมโดยส่วนรวม เป้าหมายเทคโนโลยีต้องครอบคลุมความเท่าเทียม เสมอภาค และความยั่งยืนเข้าด้วยกัน

ไม่ว่าจะเป็น เอไอ, 5จี, บล็อกเชน และหุ่นยนต์ ผู้นำอุตสาหกรรมต้องสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน นำพลังของเทคโนโลยีช่วยขจัดความไม่เท่าเทียมทางดิจิทัลที่ขัดขวางไม่ให้คนจำนวนมากเข้าถึงการศึกษา การทำงาน และการดูแลสุขภาพที่จำเป็นต่อความเจริญก้าวหน้า

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง