ทั่วไป

‘สาลินี’ไขก็อกประธานกรรมการตรวจสอบ IFEC

‘สาลินี’ไขก็อกประธานกรรมการตรวจสอบ IFEC

หลังจากที่ศาลล้มละลายได้ตัดสินคดีให้ยกคำร้องที่บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีส เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน)  หรือ IFECขอเข้าฟื้นฟูกิจการ

ล่าสุดมีรายงานว่า นางสาลินี วังตาล อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ ได้ลาออกจากตำแหน่ง ที่เพิ่งเข้ามารับหน้าที่ไม่ถึง 2 เดือน

โดยก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต. ) มีหนังสือเรียกให้คณะกรรมการ IFEC ไปชี้แจงเกี่ยวกับเงินรายได้ในบริษัทโรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่ ซึ่งเจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีอาญากับ 2 กรรมการของ และ บริษัทโรงแรมดาราเทวี

ท่ามกลางกระแสข่าวแรงกดดันที่เกิดขึ้น ขณะที่ในเอกสารแจ้งกรรมการบริษัทระบุว่าสาเหตุการลาออกดังกล่าวเกิดจากศาลล้มละลายยกคำร้องฟื้นฟูกิจการก่อนหน้านี้

161468402924