ประกาศราคาแร่ (2 มี.ค.64)

ประกาศราคาแร่ (2 มี.ค.64)
2 มีนาคม 2564 | โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
66

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564

                                                                (บาท / หน่วย)

1.ดีบุก                                  เมตริกตันละ        719,620.00

2.ตะกั่ว                                 เมตริกตันละ          62,960.00

3.สังกะสี                               เมตริกตันละ          84,600.00

4.ทองคำ                               กรัมละ                 1,691.47

5.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์      เมตริกตันละ         451,300.00

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 2 มีนาคม 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง