ปทุมธานี สั่งปิดสถานที่เสี่ยง 14 วัน หลังพบติดเชื้อ 'โควิด-19' รายใหม่ 32 ราย

ปทุมธานี สั่งปิดสถานที่เสี่ยง 14 วัน หลังพบติดเชื้อ 'โควิด-19' รายใหม่ 32 ราย

ผู้ว่าฯ ปทุมธานี สั่งปิดสถานที่เสี่ยง 14 วัน เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ หลังพบติดเชื้อ "โควิด-19" รายใหม่ 32 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ข้อมูลวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 32 ราย จากดำเนินงานเชิงรุก ผู้ป่วยยืนยันสะสม 581 คน รักษาหายแล้ว 352 คน อยู่ระหว่างการรักษา 229 คน มีการค้นหาเชิงรุกสะสม 34,966 คน 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า

ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงนามคำสั่งที่ 2134/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยมีใจความสำคัญไว้ว่า "เรื่อง ปิดสถานที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานี จึงให้ปิด โรงงาน อาคาร สำนักงาน และพื้นที่พักคนงานโดยรอบ สถานที่ประกอบการของบริษัท ปรีชาอินเตอร์ฟู้ด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน"

และให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และเจ้าของกิจการหรือสถานที่ดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในาถานที่เสี่ยงดังกล่าว

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ