รู้ก่อน ฉีด 'วัคซีนโควิด' ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

รู้ก่อน ฉีด 'วัคซีนโควิด' ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

รู้ก่อน ฉีด "วัคซีนโควิด" ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง? ทั้งในขั้นตอนก่อนฉีดด ระหว่างเข้าฉีด และหลังจากฉีดเรียบร้อยแล้ว

หลังจาก "วัคซีนโควิด" ล็อตแรกเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 ก.พ.2564 ซึ่งเป็นวัคซีนของบริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค จำกัด จำนวน 200,000 โดส น้ำหนัก 2.6 ตัน จากประเทศจีน และในวันเดียวกันจะมีวัคซีนจากบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 117,000 โดส เดินทางมาถึงประเทศไทยเช่นกัน

โดยแผนการกระจายวัคซีน 200,000 โดส ศบค.ให้ความเห็นชอบแผนกระจายวัคซีน 2 แสนโดสแรก โดยกระจายใน 13 จังหวัด ก่อนระยะต่อไปพิจารณาขยายการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ประกอบด้วย

1.กลุ่มแรก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 1 จังหวัด คือ สมุทรสาคร จำนวน 70,000 โดส 

2.กลุ่มที่ 2 พื้นที่ควบคุม 8 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ (ฝั่งตะวันตก), ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, ตาก (อ.แม่สอด), นครปฐม, สมุทรสงคราม, ราชบุรี

3.กลุ่มที่ 3 พื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม คือ ชลบุรี, อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

ทั้งนี้สำหรับคนที่จะฉีดวัคซีนโควิด จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง? ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลของ ศ.นพ.นพเกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ที่อธิบายถึงประเด็นดังกล่าวไ้ว้ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

161440955085

  • เตรียมตัวอย่างไร ก่อนที่จะฉีดวัคซีนโควิด-19?

ระยะแรก เป็นการประตนเองก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน

- หากมีไข้ หรือเจ็บป่วย ควรรอให้อาการบรรเทาลงก่อนอย่างน้อย 2 วัน

- หากมีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น ระบบภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง รับประทานยากดภูมิต้านทาน หรือยาชนิดอื่นๆ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนฉีดวัคซีน

- ไม่ควรกินยาแก้ไข้หรือยาแก้ปวดก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน เนื่องจากยาอาจไปกดภาวะการอักเสบ ทำให้การตอบสนองของวัคซีนลดลง

ระยะสอง ขณะเข้ารับการฉีดวัคซีน

- ประเมินตนเองอีกครั้งหนึ่งว่ามีไข้หรือไม่ โดยทั่วไปแพทย์และพยาบาลจะวัดไข้ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนทุกครั้ง

- ตรวจสอบตนเองในวันที่เข้ารับการฉีดวัคซีนว่ารับประทานยาอะไรบ้าง และควรแจ้งให้แพทย์ทราบเสมอ

ระยะสาม หลังเข้ารับการฉีดวัคซีน

- แม้ว่าโดยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ แต่ควรสังเกตอาการข้างเคียงที่โรงพยาบาลก่อนกลับบ้านอย่างน้อย 15 นาที

- เมื่อกลับบ้านแล้ว อาจพบว่ามีผลข้างเคียงเกิดขึ้น เช่น มีมลพิษ ปวด บวม บริเวณที่ฉีด หรือมีไข้ต่ำๆ ซึ่งหลังจากได้รับวัคซีนครึ่งชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมง อาการจะค่อยๆ ลดลง แต่ถ้าไข้ขึ้นสูงมาก ควรกลับมาพบแพทย์เพื่อประเมินอาการ

- หลังจากรับการฉีดวัคซีนแล้ว 3 วัน โอกาสแพ้และผลข้างเคียงจากวัคซีนจะพบน้อยมาก หรือน้อยกว่า 1 ในล้าน ซึ่งควรสังเกตอาการต่อไปเรื่อยๆ จนครบ 60 วัน โดยจากการศึกษาพบว่า หลังจากฉีดวัคซีนไปแล้ว 60 วัน จะมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อยมาก

อย่างไรก็ตามแม้จะได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว แต่ยังคงต้อเคร่งครัดมาตรการสวมหน้ากากอนามัย การใช้เจลแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อลดโอกาสการรับเชื้อ จนกว่าโรคระบาดจะสงบลง