อัพเดท 'เราชนะ' ถึงไหนแล้ว! ลงทะเบียน เช็คสิทธิ์ ตรวจสอบสถานะ และทบทวนสิทธิ์

อัพเดท 'เราชนะ' ถึงไหนแล้ว! ลงทะเบียน เช็คสิทธิ์ ตรวจสอบสถานะ และทบทวนสิทธิ์

ติดตามอัพเดท "เราชนะ" ถึงไหนแล้ว! ลงทะเบียน เช็คสิทธิ์ ตรวจสอบสถานะ ยืนยันตัวตน และทบทวนสิทธิ์ ความคืบหน้าล่าสุดจาก "กระทรวงการคลัง"

ความคืบหน้าโครงการ "เราชนะ" หลังเปิดเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ให้เช็คสิทธิ์ ตรวจสอบสถานะ ยืนยันตัวตน และทบทวนสิทธิ์ อย่างต่อเนื่อง

อัพเดทล่าสุดจาก "กระทรวงการคลัง" เปิดเผยว่า ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือที่เรียกกัน "เราชนะกลุ่มพิเศษ" ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบันแล้ว จำนวน 1.5 ล้านคน

ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ "เราชนะกลุ่ม 1" จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 24,283.4 ล้านบาท

ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน และ คนละครึ่ง หรือ "เราชนะกลุ่ม 2" และกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว มีจำนวนมากกว่า 15.6 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 20,930.3 ล้านบาท

รวมมีผู้ใช้สิทธิ์โครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 29.3 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 45,213.7 ล้านบาท

ความคืบหน้าโครงการเราชนะ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า การใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่ง ที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนมากกว่า 1.1 ล้านกิจการ

โดยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภูมิภาคที่มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สูงสุดถึงร้อยละ 36 ของการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์รวม ตามมาด้วย กรุงเทพและปริมณฑล ภาคใต้ และภาคกลาง ตามลำดับ

ความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการของผู้ประกอบการร้านค้าและบริการรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ว่า กระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการรายย่อยที่ขึ้นราคาสินค้าหรือบริการเกินควรซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภค หลังจากที่ได้รับร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

อัพเดท 'เราชนะ' ถึงไหนแล้ว! ลงทะเบียน เช็คสิทธิ์ ตรวจสอบสถานะ และทบทวนสิทธิ์

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 1569 หรือแจ้งข้อมูลของผู้ร้องเรียน พร้อมหลักฐานในการร้องเรียน รวมถึงช่องทางติดต่อกลับของท่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] 

หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขจริง กระทรวงการคลังจะระงับการใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่อง EDC และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ของร้านค้าตลอดจนระงับการจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันที และจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการรายย่อยที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ ที่กำหนดให้รับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการโดยตรงจากประชาชนตามราคาสุทธิของสินค้าและ/หรือบริการนั้น ๆ และมีการซื้อ-ขายสินค้าหรือรับบริการกันจริงโดยไม่เป็นการดำเนินการผ่านคนกลาง เช่น การสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันบริการรับสั่งอาหาร (Food Delivery Service) เป็นต้น

หากตรวจสอบพบว่า มีผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการรายย่อยกระทำผิดเงื่อนไขดังกล่าว กระทรวงการคลังจะดำเนินการระงับการใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ตลอดจนระงับการจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันที และจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตำตอบ 'เราชนะ' ถึงไหนแล้ว! เช็คสิทธิ์ ตรวจสอบสถานะ ยืนยันตัวตน และทบทวนสิทธิ์ มีช่องทางดังนี้

1.เราชนะลงทะเบียน
ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ https://register.เราชนะ.com  กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบันมากกว่า 9.9 แสนคน

2.เราชนะเช็คสิทธิ์
ตรวจสอบสถานะ กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะ ผ่านเว็บไซต์ https://rights.เราชนะ.com 

3.เราชนะกลุ่มพิเศษ
กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 4 มีนาคม 2564 และจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 19 มีนาคม 2564

4.เราชนะตรวจสอบสิทธิ์
ยื่นขอทบทวนสิทธิ https://appeal.เราชนะ.com  ผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังในกระบวนการทบทวนสิทธิถือเป็นที่สุด

5.เราชนะร้านค้า

ขั้นตอนร้านค้าสมัครเข้าร่วมเราชนะ

1.มีบัญชีธนาคารกรุงไทย แบบบุคคลธรรมดา

2.สมัครร้านค้าที่ www.เราชนะ.com

3.สมัครแอพพลิเคชั่นถุงเงิน ณ สาขา ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

4.เจ้าหน้าที่โครงการฯติดต่อผู้สมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ

5.โครงการฯแจ้งผลการสมัครผ่านทางระบบ SMS

6.เข้าระบบแอปพลิเคชันถุงเงิน เพื่อเริ่มรับเงินสิทธิเราชนะ"

6.ร้านค้าใดบ้างที่ไม่สามารถเข้าร่วมเราชนะ

1.ร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ยกเว้นกลุ่มขนส่งมวลชนสาธารณะ ตามที่โครงการฯกำหนด เช่น รถไฟ รถโดยสารประจำทางสาธารณะ เรือโดยสารสาธารณะ เป็นต้น

2.ไม่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งที่ชัดเจนและตรวจสอบไม่ได้ ยกเว้น กลุ่มขนส่งสาธารณะ ตามที่โครงการฯกำหนด เช่น แท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น

7.ร้านค้ากลุ่มบริการไหนบ้างที่เข้าร่วมมาตรการเราชนะ

1.กลุ่มขนส่งสาธารณะ ได้แก่ แท็กซี่, รถตู้ให้บริการโดยสารประจำทาง, จักรยานยนต์รับจ้าง สามล้อเครื่อง, สามล้อถีบ ,รถสองแถว

2.กลุ่มสุขภาพ/ความงาม ได้แก่ ร้านนวด/สปา, ร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย/ทำเล็บ

3.กลุ่มบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน (คลินิก), แพทย์แผนจีน, คลินิก (การรักษาทางการแพทย์เสริมความงาม,ทันตกรรม, อื่น ๆ)

4.กลุ่มงานรับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด ได้แก่ งานก่อสร้างขนาดเล็ก, ให้บริการทำสวน/ตกแต่งสวน, ตัดเย็บ,ซ่อมแซมสินค้า/เสื้อผ้า, ช่างซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์/จักรยาน, ช่างซ่อมสาธารณูปโภค เช่น ซ่อมไฟฟ้า ประปา แอร์, รับเหมาทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อ ฉีดปลวก, ซักรีด

5.กลุ่มบริการที่พัก/สถานที่** ได้แก่ โฮมสเตย์, หอพัก/แมนชั่น/อพาร์ทเม้นท์/แฟลต ทั้งนี้ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ร้านค้าจะได้รับเงินเข้าบัญชีในวันถัดไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

8.เราชนะใช้ยังไง

ผู้มีสิทธิได้รับนั้น "กดเป็นเงินสดไม่ได้" และไม่สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารใดๆ ได้ ดังนั้นการใช้จ่ายต่างๆ จะต้องซื้อหรือรับบริการจากร้านที่ไม่ใช่นิติบุคคล ที่เข้าร่วมโครงการ โดย ต้องจ่ายผ่าน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เท่านั้น 

วิธีติดตั้งและลงทะเบียน แอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง"
1. เปิดแอปฯ APP Store หรือ Google Play หรือ Play Store
2. พิมพ์ค้นหา "เป๋าตัง" ในช่องค้นหา
3. เลือก "GET" หรือ เลือก "ติดตั้ง"
4. ระบุ เบอร์มือถือ
5. ยืนยัน OTP 6 หลักที่ได้รับจาก SMS ตามเบอร์ที่กรอกในหน้าแรก
6. กดเลือกยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ และกด ตกลง
7. ระบุ PIN เป็นตัวเลข 6 หลักเป็นรหัสที่ต้องใช้ในการทำรายการทุกครั้ง
8. ยืนยันการตั้งค่ารหัส PIN 6 หลัก
9. ผูกบัญชี หรือเปิด G-Wallet ได้จากหน้านี้

161285584332

161285586458

  • วิธีสแกนใช้สิทธิ จ่ายเงินผ่านQR เราชนะ จากร้านค้าถุงเงิน
1. กด Banner เราชนะ
อัพเดท 'เราชนะ' ถึงไหนแล้ว! ลงทะเบียน เช็คสิทธิ์ ตรวจสอบสถานะ และทบทวนสิทธิ์
2. กด ปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ
อัพเดท 'เราชนะ' ถึงไหนแล้ว! ลงทะเบียน เช็คสิทธิ์ ตรวจสอบสถานะ และทบทวนสิทธิ์
3. สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
อัพเดท 'เราชนะ' ถึงไหนแล้ว! ลงทะเบียน เช็คสิทธิ์ ตรวจสอบสถานะ และทบทวนสิทธิ์
4. ตรวจสอบยอดเงินของสินค้า/บริการ
อัพเดท 'เราชนะ' ถึงไหนแล้ว! ลงทะเบียน เช็คสิทธิ์ ตรวจสอบสถานะ และทบทวนสิทธิ์
5. ระบุ PIN เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ
อัพเดท 'เราชนะ' ถึงไหนแล้ว! ลงทะเบียน เช็คสิทธิ์ ตรวจสอบสถานะ และทบทวนสิทธิ์
6. สลิปหลักฐานการใช้สิทธิ (บันทึกลงมือถืออัตโนมัติ)
อัพเดท 'เราชนะ' ถึงไหนแล้ว! ลงทะเบียน เช็คสิทธิ์ ตรวจสอบสถานะ และทบทวนสิทธิ์
9.ใช้เงิน "เราชนะ" ที่ไหนได้บ้าง

ผู้ที่ได้รับสิทธิจะสามารถใช้วงเงินที่ได้รับซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมอย่าง "ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ" "ร้านค้ารายย่อย" ที่เข้าร่วมกับมาตรการ "คนละครึ่ง"

10.เราชนะหมดเขตวันไหน

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 รับเงินทุกสัปดาห์ และสะสมสิทธิใช้จ่ายถึงสิ้นสุดโครงการ

ยังไม่ได้เงินเราชนะ  ตรวจสอบผ่านแอพฯเป๋าตังอย่างต่อเนื่อง หากยังไม่ได้อีก สามารถ ตรวจสอบเช็คสิทธิ์เราชนะ https://rights.เราชนะ.com/ กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะ

และ ยื่นขอทบทวนสิทธิเราชนะ https://appeal.เราชนะ.com กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการขอทบทวนสิทธิ ต้องยินยอมและรับทราบว่า ผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังในกระบวนการทบทวนสิทธิถือเป็นที่สุด

ตรวจสอบสิทธิและผลการลงทะเบียนเราชนะ ผ่านระบบอัตโนมัติ
02-111-1144 กด 2 - 24 ชั่วโมง

ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือเราชนะ ผ่านระบบอัตโนมัติ
02-109-2345 กด 3 - 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะ และข้อเสนอแนะโครงการฯ
02-273-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444 จ - ศ. 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ การลงทะเบียน และการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง
02-111-1144

การใช้งานสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
02-109-2345 จ - ศ. 8.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สำหรับรายการรับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอปฯ ถุงเงิน
02-111-9999 กด 3 - 24 ชั่วโมง

อ้างอิง - กระทรวงการคลัง , สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง , ธนาคารกรุงไทย