สืบสานประเพณีโบราณไทใหญ่ 'ปอยต้นหอลม' ที่บ้านทุ่งกองมู-แม่ฮ่องสอน

สืบสานประเพณีโบราณไทใหญ่ 'ปอยต้นหอลม' ที่บ้านทุ่งกองมู-แม่ฮ่องสอน
23 กุมภาพันธ์ 2564
109

"แม่ฮ่องสอน" จัดงาน “ปอยต้นหอลม“ อนุรักษ์ประเพณีโบราณของชาวไทใหญ่ ณ วัดทุ่งกองมู

นายจำรูญ จุลบุตร ผู้ใหญ่บ้านทุ่งกองมู หมู่ที่ 3 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าคณะศรัทธาวัดทุ่งกองมู เตรียมจัดงานประเพณีดับไฟเทียน (ปอยต้นหอลม) ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นประเพณีโบราณของชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ณ วัดทุ่งกองมู

ภายในงานมีการเทศนาธรรมบนต้นหอลม ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีโบราณ พิธีทำบุญบูชาธาตุทั้ง 4 นอกจากนี้ ยังจัดให้มีมหรสพสมโภชต่างๆ เช่น รำวงย้อนยุค สอยดาว มัจฉาพาโชค และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ได้มีการเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยจะได้จัดให้มีจุดคัดกรอง ของ อสม.หมู่บ้าน ก่อนการเข้าร่วมงานอย่างเคร่งครัด

161405818039

161405820692

คลิปข่าว

นายสมัคร สุขศรี ปราชญ์ชาวบ้าน ได้กล่าวว่า ประเพณีปอยต้นหอลม ปีนี้นับเป็นปีที่ 22 แล้ว นับจากปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ที่ทางคณะศรัทธาวัดทุ่งกองมู ได้อนุรักษ์สืบทอดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยประเพณีปอยต้นหอลม มีบ่อเกิดประเพณีว่า ปอยต้นหอลมเป็นการทำบุญระหว่างพระเจ้าอยู่หัว กับพสกนิกรของเจ้าเมืองในสมัยก่อน โดยได้มีการทำต้นหอลมแข่งกัน ว่าใครจะมีบุญมากกว่ากัน ผลปรากฏว่าชาวบ้านได้บุญมากกว่าพระเจ้าอยู่หัว เพราะว่ามียาจกสองคนผัวเมียมาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย ถือได้ว่าการทำบุญนั้นทุกอย่างอยู่ที่ความตั้งใจจริงของผู้ทำบุญนั้นเอง นอกจากนี้งานประเพณีดังกล่าวยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย

อนึ่งประเพณีปอยต้นหอลมนั้น เหลือเพียงแห่งเดียวคือที่หมู่บ้านทุ่งกองมูเท่านั้น จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะได้อนุรักษ์ประเพณีนี้ให้คงอยู่สืบไป

161405822939

161405833166

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: