‘สมุทรสาคร’ เปิดลงทะเบียนกลุ่มสมัครใจรับ ‘วัคซีนโควิด-19’

‘สมุทรสาคร’ เปิดลงทะเบียนกลุ่มสมัครใจรับ ‘วัคซีนโควิด-19’

“สมุทรสาคร” เปิดลงทะเบียนกลุ่มสมัครใจรับ “วัคซีนโควิด-19” ล็อตแรก ถึง 24 ก.พ.นี้

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.64 นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีเป้าหมายจัดส่ง “วัคซีนโควิด-19” ให้กับจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 50 เปอร์เซ็นต์ ในรอบแรกที่ได้รับมานั้น ในขณะนี้ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยการแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกมาเป็น 3 ประเภทก่อน คือ หลักเกณฑ์แรกเป็นการแบ่งตามอายุให้มีความเหมาะสมกับชนิดของวัคซีนที่ได้รับ โดยจะมี

  • อายุต่ำกว่า 18 ปี หรือ ตั้งแต่ 18 – 59 ปี
  • อายุ 60 ปีขึ้นไป

ซึ่งวัคซีนล๊อตแรกที่จะได้รับมานี้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี , หลักเกณฑ์ที่สอง กลุ่มไหนเสี่ยงสูงสุด เพราะ “วัคซีนโควิด-19” ที่ได้รับมาล๊อตแรกเป็นวัคซีนที่ป้องกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิต ฉะนั้นต้องฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงสูงสุดก่อน เช่น บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มคนทำงานหน้าด่าน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทหาร ตำรวจ ปกครอง อสม. ที่ทำงานในพื้นที่ เป็นต้น และอีกหนึ่งกลุ่ม คือ คนที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน และโรคเรื้อรัง ที่อาจเสียชีวิตได้ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มีอยู่ราวๆ ไม่เกิน 10,000 คน

นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวอีกว่า การสำรวจผู้สมัครใจรับ “วัคซีนโควิด-19” นั้น ก็เพื่อเป็นการทราบข้อมูลความต้องการของประชาชนว่ามีจำนวนเท่าไหร่ เพื่อที่จะได้ขอรับการสนับสนุนให้เพียงพอต่อความต้องการและยังต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของวัคซีนแต่ละชนิดกับกลุ่มที่สมควรจะได้รับวัคซีนชนิดนั้นๆ ด้วย ทั้งนี้วัคซีนรอบแรกอาจไม่พอสำหรับทุกคน ซึ่งต้องพิจารณาให้คนกลุ่มเสี่ยงได้รับก่อน ส่วนประชาชนกลุ่มรองก็ต้องพิจารณาความเสี่ยงด้วย ซึ่งอาจจะให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีอัตราการป่วยสูงให้ได้รับก่อนเช่นกัน

ตามรายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของ “วัคซีนโควิด-19” ที่จะเข้ามารอบแรกในเดือนมีนาคม 2564 สมุทรสาครจะได้รับประมาณ 104,000 โดส ซึ่งนอกจากจะฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนดแล้ว ที่เหลือจะฉีดให้กับกลุ่มสมัครใจที่ได้มีการสำรวจไว้ โดยจะเน้นไปที่เป็นประชาชนกลุ่มอายุ 18 - 59 ปีที่ไม่มีโรคประจำตัวก่อน หลังจากนั้นเมื่อวัคซีนเข้ามาอีกหนึ่งรอบในช่วงเดือนเมษายน ก็ฉีดให้กับกลุ่มที่เหลือ ยกเว้นกลุ่มที่ต้องห้าม เช่น หญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

ทางด้าน “วัคซีนโควิด-19” ที่จะเข้ามารอบแรก เป็นวัคซีนของซิโนแวค ในร่างกาย 1 คน จะต้องฉีดซ้ำ 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน โดยระยะแรก การฉีดวัคซีนโควิด-19 จะเกิดขึ้นในโรงพยาบาล 11 แห่งทั้งของรัฐและเอกชนที่ทางสาธารณสุขได้จัดเตรียมไว้

ขณะที่ เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19  แจ้งข้อมูลข่าวสาร โดยอ้างข้อมูลจาก “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร” ระบุว่า ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18-59 ปี ที่ประสงค์เข้ารับ “วัคซีนโควิด-19” สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, ผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน, องค์การบริหารส่วนตำบล และ เทศบาล ภายในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

161398841535