'เราชนะ' ทบทวนสิทธิ คลังแจ้งผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เงินได้พึงประเมินปี 62

'เราชนะ' ทบทวนสิทธิ คลังแจ้งผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เงินได้พึงประเมินปี 62
17 กุมภาพันธ์ 2564
10,061

อัพเดท "เราชนะ" ทบทวนสิทธิ คลังแจ้งผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เงินได้พึงประเมินปี 62

การยื่นทบทวนสิทธิ์ "เราชนะ" ล่าสุด กระทรวงการคลัง แจ้งผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ เนื่องจากมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับแต่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ www.เราชนะ.com แต่ต้องไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม 2564

161353825150

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง