'สถานทูตออสเตรเลีย' เปิดตัววีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ร.10

'สถานทูตออสเตรเลีย' เปิดตัววีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ร.10

สถานทูตออสเตรเลียจัดปฐมทัศน์วีดิทัศน์สารคดี “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในออสเตรเลีย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลีย ครบ 69 ปี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับและทรงศึกษาที่ออสเตรเลียระหว่างปี 2513 ถึงปี 2519 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระยศพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมารได้ทรงศึกษาที่โรงเรียนคิงส์ ในนครซิดนีย์ และทรงสำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยนายร้อยทหารบกดันทรูน ในกรุงแคนเบอร์รา จากนั้นทรงประจำการ ณ กองปฏิบัติการทางอากาศพิเศษ ในนครเพิร์ธ ซึ่งนับเป็นกองปฏิบัติการทางการทหารชั้นนำของออสเตรเลีย

เมื่อช่วงปลายปี 2561 สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ได้รับวีดิทัศน์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับและทรงศึกษาที่ออสเตรเลีย ทางสถานเอกอัครราชทูตใช้เวลาหลายเดือนพัฒนาวีดิทัศน์สารคดีขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ที่พระราชวงศ์ไทยทรงมีร่วมกับออสเตรเลีย

วีดิทัศน์สารคดีนี้บอกเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับที่ออสเตรเลีย รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรเลียเมื่อปี 2505 ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยทั้งสองพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์และพระราชินีจากต่างประเทศพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรเลีย

วีดิทัศน์สารคดีเรื่องนี้ยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลียในประวัติศาสตร์ร่วมสมัย รวมถึงมีบทสัมภาษณ์พระสหายร่วมชั้นเรียนของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย เช่น ฯพณฯ พลเอก เดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการฯ คนปัจจุบัน และฯพณฯ พลเอก เซอร์ ปีเตอร์ คอสโกรฟ อดีตผู้สำเร็จราชการฯ รวมถึงพระสหายชาวออสเตรเลียคนอื่นๆ

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในการเสด็จเป็นองค์ประธานในงานฉายวีดิทัศน์สารคดีรอบปฐมทัศน์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ในการนี้คณะองคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ในงานยังประกอบไปด้วยนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์สองส่วน ส่วนแรกเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรเลีย เมื่อปี 2505 ส่วนที่สองเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย

ฯพณฯ นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย กล่าวถวายรายงาน ความตอนหนึ่งว่า “พระราชไมตรีที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียในครั้งนี้นั้น ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลียที่มีมายาวนานและมีความพิเศษยิ่ง ความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติดำเนินไปด้วยความเคารพและชื่นชมที่เรามีต่อกัน รวมถึงความร่วมมือในทางปฏิบัติที่ดำเนินไปอย่างลึกซึ้ง”

“วีดิทัศน์สารคดีและนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์เป็นการเน้นย้ำถึงประวัติศาสตร์ที่ออสเตรเลียและไทยมีร่วมกัน ประวัติศาสตร์นี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติในยุคปัจจุบัน ที่เพิ่งยกระดับสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งนายสกอตต์ มอร์ริสัน และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา”