เปิดวิธีใช้ 'แอพฯ ถุงเงิน' รับเงิน 'เราชนะ' อย่างไร?

เปิดวิธีใช้ 'แอพฯ ถุงเงิน'  รับเงิน 'เราชนะ' อย่างไร?

เปิดวิธีใช้ "แอพฯ ถุงเงิน" รับเงิน "เราชนะ" อย่างไร? พร้อมเปิดวิธีเช็คยอดเงินเข้า

เปิดวิธีใช้งาน "แอพพลิเคชั่นถุงเงิน" สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ "เราชนะ" ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้าถุงเงินธงฟ้าฯ และร้านค้าเราชนะ รวมถึงผู้ประกอบการภาคบริการ เช่น แท็กซี่ รถไฟ รถไฟฟ้า รถเมล์ ขสมก. วินมอเตอร์ไซค์ สามล้อมถีบ ฯลฯ ที่เข้ามาลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อรับสิทธิการใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือจ่ายค่าบริการจากประชาชนผู้มีสิทธิผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง บัตรคนจน หรือบัตรประชาชน 

ทั้งนี้แอพพลิเคชั่นถุงเงิน นับเป็นเครื่องมือสำคัญของร้านค้าสำหรับมาตรการเราชนะ เนื่องจากเงินเยียวยา 7,000 บาท ที่รัฐจ่ายให้ประชาชนผู้มีสิทธิจะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ การใช้จ่ายต่างๆ จึงต้องดำเนินการผ่านบัตรคนจน บัตรประชาชน และแอพฯเป๋าตัง ซึ่งร้านค้าจะต้องมีแอพฯถุงเงินในการรับเงินนั่นเอง

  • วิธีการรับเงินสิทธิเราชนะ 

1.รับเงินจากบัตรคนจน 

- เปิดแอพฯถุงเงิน เลือกรับเงินผ่านโครงการเราชนะ
- เลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- กรอกจำนวนเงิน
- ยืนยันการชำระเงิน
- ใส่ PIN 6 หลัก หรือสแกนหน้าผู้ถือบัตร
- ระบบแสดงผลการทำรายการ 

2.รับเงินจากแอพฯเป๋าตัง (G-Wallet)

- เปิดแอพฯถุงเงิน เลือกรับเงินผ่านโครงการเราชนะ
- เลือกเป๋าตัง (G-Wallet)
- กรอกจำนวนเงิน
- ระบบจะแสดง QR เพื่อรับเงิน

1613497364303.รับเงินจากบัตรประชาชน (กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน)

- หากเป็นร้านค้าที่ใช้เครื่อง EDC สามารถรับสิทธิได้เช่นเดียวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเสียบบัตรประชาชนเข้าไปที่เครื่อง กดปุ่ม 2 ทำรายการใช้สิทธิเราชนะ ระบบจะทำการตรวจสอบบัตรประชาชนว่ามีวงเงินหรือไม่ ถ้ามีก็สามารถใช้จ่ายได้ 

- หากเป็นร้านค้าถุงเงิน ระบบจะเพิ่มเมนูในแอพฯถุงเงินขึ้นมา เป็นการสแกนบัตรประชาชน (ปุ่มเหลือง) หลังจากนั้นต้องสแกนบัตรประชาชน และยืนยันการชำระเงินด้วย PIN 6 หลัก หรือสแกนใบหน้าผู้บัตรเพื่อเป็นการยืนยัน 

ทั้งนี้ร้านค้ายังสามารถตรวจสอบรายการรับเงินได้ทั้งในวันดังกล่าว โดยเมื่อเปิดแอพฯถุงเงิน ช่องด้านล่างสุดจะปรากฏเลือกรายการวันนี้ เมื่อคลิกเข้าไประบบจะแสดงรายการรับเงินทั้งหมด

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบรายการรับเงินย้อนหลัง ด้วยการเลือกรายการย้อนหลังที่แถบด้านล่างของแอพฯเป๋าตัง ซึ่งสามารถดูได้ทั้งรายการรับเงินของเมื่อวาน หรือจะย้อนดูประวัติของวันอื่นๆ ก็ได้ 

161349760525

ที่มา :  กระทรวงการคลัง , สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง , www.เราชนะ.com