ชวนวัยรุ่นไทยเลิกบุหรี่เพื่อ “คนรัก”

ชวนวัยรุ่นไทยเลิกบุหรี่เพื่อ “คนรัก”

วาเลนไทน์ปีนี้ สสส.-ยุวทัศน์ฯ ชวนวัยรุ่นไทยเลิกบุหรี่เพื่อ “คนรัก” หนุนแนวคิด “สุขภาพดี คือของขวัญที่ดีที่สุดของครอบครัว” หลังพบคนไทย 18 ล้านคนได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า เนื่องในวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้ สสส. ขอเชิญชวนให้คู่รัก เพื่อนรัก คนในครอบครัว แสดงออกถึงความรักต่อกันด้วยการเชิญชวนให้เลิกบุหรี่ โดยอาศัย “พลังใจ” ของคู่รักเป็นเครื่องมือในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ได้รับควันบุหรี่มือสองทั้งในบ้านและในสถานที่สาธารณะเป็นจำนวนมาก ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ วิเคราะห์โดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พบคนไทย 18 ล้านคนได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน และมีถึง 13 ล้านคนที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านทุกวัน สสส. สนับสนุนให้ทุกคนเลิกสูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการสำคัญได้แก่ การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบครอบครัวปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว การทำให้บ้านปลอดบุหรี่ หรือการเข้าถึงการบริการช่วยเลิกสูบบุหรี่ผ่านสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600

“ควันบุหรี่มือสองมีสารเคมีจำนวนมาก และมี 70 ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับควันบุหรี่ มี 2 ระยะ คือ ระยะสั้น ระคายเคืองต่อจมูก ตา ปวดหัว ไอ คลื่นไส้ กรณีผู้รับควันบุหรี่มีโรคประจำตัวอาจรุนแรงถึงขั้นหายใจติดขัด และระยะยาว มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับหัวใจและโรคเส้นเลือดในสมองตีบ สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับควันบุหรี่อย่างต่อเนื่อง มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์อีกด้วย ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันได้หากทำให้คู่รักหรือคนในครอบครัวเลิกสูบบุหรี่” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

ด้านนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) กล่าวว่า วัยรุ่นให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์ เพราะเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความรักต่อกัน ข้อมูลจากการการสำรวจทางสื่อสังคมออนไลน์เรื่องความเห็นต่อการมีแฟนที่สูบและไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เมื่อปี 2561 จำนวน 5,531 คน ระบุว่า เด็กและเยาวชนกว่าร้อยละ 65.7 จะไม่เลือกคนที่สูบบุหรี่มาเป็นแฟน แต่หากคู่รักสูบบุหรี่แล้วแฟนขอให้เลิกก็จะเลิกถึงร้อยละ 97.7

โดยร้อยละ 81.3 ของคู่รักเคยทะเลาะกันเรื่องการสูบบุหรี่ ยท. จึงขอใช้โอกาสวันแห่งสุขภาพร่างกายของผู้สูบบุหรี่มีความแข็งแรง ยังสามารถสร้างครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยเช่นกัน ภายใต้เป้าหมาย “สุขภาพดี คือของขวัญที่ดีที่สุดของคู่รัก” ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเหนือกว่าสิ่งอื่นใดที่คู่รักจะมอบให้กันและกัน

น.ส.อำไพ พรมจรรย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จังหวัดชุมพร ในฐานะเยาวชนตัวอย่างชวนเลิกสูบบุหรี่ กล่าวว่า ความรักความรักเป็นวันที่เชิญชวนคู่รักของตนเองที่สูบบุหรี่ ให้เลิกสูบบุหรี่เพื่อคนรัก ซึ่งการเลิกสูบบุหรี่จะมีส่วนช่วยทำให้ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ แต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องเหมาะสมและมีความสร้างสรรค์ เช่น การทำกิจกรรมที่ดีร่วมกัน การให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการปกป้องดูแลสุขภาพของตนเองกับแฟน จึงอยากแนะนำเพื่อนๆ วัยรุ่นทุกคนว่าสิ่งที่สวยงามที่สุดของความรักคือรักอย่างสร้างสรรค์ในฉบับของคนรุ่นใหม่และการมีสุขภาพร่วมกันที่แข็งแรง