การเงิน

ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 36.6437 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0993 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (10 ก.พ. 64) อยู่ที่ระดับ 36.6437 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (9 ก.พ. 64) อยู่ที่ระดับ 36.5444 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0993 บาท/ยูโร)