บจ.ไทยติดอันดับ The Sustainability Yearbook 2021 ระดับโกลด์คลาสมากสุดในโลก

บจ.ไทยติดอันดับ The Sustainability Yearbook 2021 ระดับโกลด์คลาสมากสุดในโลก

S&P Global เผย รายงาน The Sustainability Yearbook 2021 พบบริษัทไทย ติดระดับโกลด์คลาส 11 บริษัท มากที่สุดในโลก

S&P Global ผู้จัดทำการประเมินความยั่งยืน DJSI ซึ่งจัดทำรายงาน The Sustainability Yearbook 2021 หรือปี 2564 ได้แสดงรายชื่อบริษัทสะท้อนผลการประเมินในรูปแบบ Gold, Silver, bronze Industry mover และ member

จากบริษัทที่ได้รับการประเมินความยั่งยืนในปี 2020 จำนวน 7,033 บริษัท ใน 40 ประเทศ มีบริษัทอยู่ใน The Sustainability Yearbook 2021 จำนวน 631 บริษัท มีบริษัทไทยอยู่ระดับ Gold class (รวม Thai BEV) มากที่สุดคือ 11 บริษัท รองลงมาคือ USA 9 บริษัท ญี่ปุ่น 6 บริษัท และไต้หวัน 4 บริษัท

นอกจากนี้ มีบริษัทไทย 29 บริษัท (รวม Thai BEV) อยู่ใน The Sustainability Yearbook 2021 มากเป็นอันดับ 7 ของโลก รองจาก USA 92 บริษัท ญี่ปุ่น 78 บริษัท,  เกาหลีใต้ 30 บริษัท, สหราชอาณาจักร 37 บริษัท ฝรั่งเศส 35 บริษัท และไต้หวัน 32 บริษัท 

161300228170