เปิดวิธีใช้แอพฯ ‘เป๋าตัง’ และ ‘ถุงเงิน’ รับ-จ่ายเงิน ‘เราชนะ’ ได้ที่นี่

เปิดวิธีใช้แอพฯ ‘เป๋าตัง’ และ ‘ถุงเงิน’ รับ-จ่ายเงิน ‘เราชนะ’ ได้ที่นี่

เปิดวิธีใช้แอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" สำหรับซื้อของ และ "ถุงเงิน" สำหรับร้านค้า-ผู้ให้บริการ รับสิทธิมาตรการ "เราชนะ"

"เราชนะ" มาตรการจากภาครัฐที่ออกมาเพื่อเยียวยาประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร อาชีพรับจ้าง กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) รวมถึงกลุ่มที่เคยได้รับมาตรการคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกัน โดยการจ่ายเงินเยียวยา 7,000 บาท ซึ่งสามรถลงทะเบียนเราชนะและตรวจสอบสิทธิเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่ได้สิทธิ "เราชนะ" คือแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ที่สามารถเข้าสู่ระบบจ่ายเงินของภาครัฐสู่ประชาชนที่เรียกว่า "G-wallet" ได้

วิธีใช้แอพฯ "เป๋าตัง" ผ่าน "G-Wallet" มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ไปที่หน้าการใช้งานสิทธิ "เราชนะ" แล้วกดเลือกแถบที่เขียนว่า "สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ" 

2. จากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าจอสแกน QR เราชนะ จากร้านถุงเงิน ยื่นกล้องมือถือไปสแกนบนสัญลักษณ์ QR Code

3. ตรวจสอบยอดเงินของสินค้าและบริการว่าจำนวนเงินที่เราจะจ่ายถูกต้องหรือไม่ จากนั้นกด "ยืนยันการใช้สิทธิ"

4. ระบุรหัส PIN เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ

5. ชำระเงินเรียบร้อย ระบบจะโชว์สลิปหลักฐานการใช้สิทธิ

161275707566

สำหรับร้านค้า-ผู้ให้บริการ จะต้องมีแอพพลิเคชั่น "ถุงเงิน" จึงจะสามารถรับสิทธิมาตรการเราชนะได้ ทั้งนี้สำหรับ วิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น "ถุงเงิน" แยกเป็นการรับเงินจาก 2 รูปแบบ คือ

1.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- เข้าไปที่แอพพลิเคชั่นถุงเงิน เลือกรับเงินผ่านโครงการเราชนะ
- กดเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มาใช้สิทธิ
- กรอกจำนวนเงิน
- ยืนยันการชำระเงิน
- ใส่ PIN บัตรคนจน หรือสแกนหน้าของผู้ถือบัตรคนจน
- ระบบจะแสดงผลการทำรายการ

161275709635

2.แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง (G-Wallet)

- เข้าไปที่แอพพลิเคชั่นถุงเงิน เลือกรับเงินผ่านโครงการเราชนะ
- เลือกเป๋าตัง (G-Wallet)
- กรอกจำนวนเงิน
- ระบบจะแสดง QR รับเงิน

ขณะที่วิธีการตรวจสอบรายการรับเงินจากแอพพลิเคชั่นถุงเงิน สามารถเลือกตรวจสอบได้ทั้งการตรวจสอบในวันนั้นที่รับเงิน หรือสามารถตรวจสอบย้อนหลัง โดยเข้าไปที่แอพพลิเคชั่นถุงเงิน โดยเลือกรายการย้อนหลัง และเลือกแสดงรายการรับเงินของเมื่อวาน หลังจากนั้นสามารถเลือกประวัติการรับเงินย้อนหลังได้

161275704623