'เราชนะ' หากพบแอบอ้าง-เจ้าหน้าที่รัฐ เรียกรับผลประโยชน์ แนะช่องทางจัดการ

'เราชนะ' หากพบแอบอ้าง-เจ้าหน้าที่รัฐ เรียกรับผลประโยชน์ แนะช่องทางจัดการ

ตรวจสอบ "เราชนะ" หากพบแอบอ้าง-เจ้าหน้าที่รัฐ เรียกรับผลประโยชน์ แนะ ช่องทางจัดการ แจ้งสายด่วน 1567

กระแสความสนใจของประชาชนจำนวนมาก อยากเข้าร่วมโครงการ "เราชนะ" www.เราชนะ.com เพื่อจะได้รับความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019วัตถุประสงค์ โครงการเราชนะ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564

อย่างไรก็ตาม อาจมีบุคคลหรือกลุ่มคน หาช่องทางในการโกงหรือทุจริต ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย แนะนำหากพบบุคคลแอบอ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรียกรับผลประโยชน์จาก "โครงการเราชนะ" สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 (ฟรี)

อ้างอิง กระทรวงมหาดไทย , www.gcc.go.th 

161275031658