เปิดวิธีเช็ค 'หุ้น OR' หากได้จำนวนหุ้นไม่ครบ ได้เงินคืนเมื่อไร?

เปิดวิธีเช็ค 'หุ้น OR' หากได้จำนวนหุ้นไม่ครบ ได้เงินคืนเมื่อไร?
7 กุมภาพันธ์ 2564
20,881

เปิดวิธีเช็ค "หุ้น OR" ปตท. เร่ิม 6 ก.พ.64 ผ่าน www.settrade.com พร้อมไขประเด็นหากได้จำนวนหุ้นไม่ครบ จะได้เงินคืนเมื่อไร?

หลังจากที่ริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เปิด IPO "หุ้น OR" (โออาร์) เป็นครั้งแรก ก็ดึงดูดนักลงทุนทั่วทุกสารทิศ เพราะการเปิด "จองหุ้น OR" (โออาร์) ครั้งนี้เปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไป และใช้วิธีการจัดสรรหุ้นในลักษณะ "Small Lot First" ที่ทำให้ผู้จองซื้อจะได้รับหุ้นอย่างทั่วถึง 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 ก.พ.64 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ระบบได้เริ่มเปิดให้ตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้น OR แล้ว ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com โดยบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศผลการจองซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป หรือผู้ลงทุนรายย่อย ได้รับหุ้น OR สูงสุดอยู่ที่ 4,500 หุ้น ขณะที่ผู้ถือหุ้น PTT ที่ได้รับสิทธิและทำการจองซื้อ สามารถตรวจสอบผลได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย 

161263849112

สำหรับหุ้นที่ OR เสนอขายครั้งนี้ไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้น ราคา IPO ที่ 18 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็น

- เสนอขายแก่นักลงทุนรายย่อย 1,036.94 ล้านหุ้น (รวมกรีนชู)

- เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันที่จองซื้อแบบเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors)
    > จองซื้อในประเทศไทย 1,213.05 ล้านหุ้น
    > จองซื้อในต่างประเทศ 450 ล้านหุ้น

- เสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิม PTT ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นOR จำนวน 300 ล้านหุ้น 

ทั้งนี้ในส่วนของประเด็นคำว่า "หากไม่ได้รับหุ้น หรือได้รับไม่ครบจำนวนที่จอง จะได้รับเงินคืนอย่างไร?" ในกรณีนี้นั้น หากเกิดกรณีไม่ได้รับหุ้น หรือได้รับไม่ครบจำนวนที่จองซื้อหุ้น OR ไป ผู้จองซื้อจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 หรือจะได้คืนในลักษณะเช็คส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารที่ได้จองซื้อหุ้นไป

ขณะเดียวกัน "เมื่อได้หุ้นจอง OR แล้ว จะได้รับหุ้นเมื่อไร?" 

1.เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) โดยจะได้รับหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใน 1 วันทำการก่อนวันเริ่มซื้อขาย

2.เข้าบัญชี 600 (Issue Account) ฝากหุ้นไว้กับ TSD จะได้รับ "เอกสารการฝากหุ้นเข้าบัญชี" และจะส่งไปรษณีย์ ภาย 3 วันทำการจากวันเริ่มซื้อขาย และ

3.ใบหุ้น จะได้รับใบหุ้นทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการจากวันจองซื้อวันสุดท้าย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง