‘รมว.แรงงาน' นัด 39 องค์กรสหภาพแรงงาน ชี้แจงมาตรการ 'ม.33 เรารักกัน'

‘รมว.แรงงาน' นัด 39 องค์กรสหภาพแรงงาน ชี้แจงมาตรการ 'ม.33 เรารักกัน'

รมว.แรงงาน สั่งการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นัด 39 องค์กรแรงงาน พบปะชี้แจงโครงการ "ม.33 เรารักกัน" หวังเป็นกระบอกเสียงส่งต่อไปยังสมาชิกกว่า 3.8 แสนคน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือสถานการณ์ด้านแรงงานกับผู้นำแรงงาน โดยมีนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้เชิญผู้แทนองค์กรแรงงาน ได้แก่ สภาองค์การลูกจ้าง 15 องค์กร สหพันธ์แรงงาน 22 องค์กร คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 39 องค์กร เพื่อมาชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเกี่ยวกับผู้ใช้แรงงาน "มาตรา 33 เรารักกัน" เพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงส่งผ่านข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้กับสมาชิกที่มีอยู่กว่า 3.8 แสนคนต่อไป

ซึ่งเรื่องนี้ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงแรงงาน หารือกับกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มการเยียวยาแก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 ให้เท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆ ที่รัฐได้ช่วยเหลือไปแล้ว รายละเอียดเงื่อนไขการเยียวยากลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 11 ล้านคน

ทั้งนี้เบื้องต้น เงื่อนไขของผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยาจะใช้เกณฑ์เดียวกับโครงการเราชนะ คือ ผู้มีสิทธิต้องไม่มีเงินฝากในบัญชีเกิน 5 แสนบาท สิ้นปี 2562 ต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องไม่เป็นแรงงานต่างด้าว สำหรับรายละเอียดจะเยียวยารายละเท่าไหร่ ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงการคลัง และจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ในสัปดาห์หน้า

ในวันนี้จึงมีรายละเอียดอื่นๆ ที่อยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่นำงบประมาณจากกระทรวงการคลังมาดำเนินโครงการ จึงได้สั่งการไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญผู้แทนองค์กรแรงงานที่เป็นฝ่ายลูกจ้างมาพบปะเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจที่ถูกต้องถึงการได้มาของโครงการดังกล่าว โดยมุ่งหวังให้ขยายผลบอกต่อไปยังสมาชิก ถึงความตั้งใจ ความพยายามของกระทรวงแรงงาน และรัฐบาลในการดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19