‘กัลฟ์’ถือหุ้น‘อินทัช’ครบ15%ย้ำนโยบายลงทุนระยะยาว

‘กัลฟ์’ถือหุ้น‘อินทัช’ครบ15%ย้ำนโยบายลงทุนระยะยาว

‘กัลฟ์’ ลงทุนหุ้น ‘อินทัช’ ครบตามมติบอร์ด 15% มองเป็นโอกาสเติบโตระยะยาว ย้ำเป็นธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ-กระแสเงินสดมั่นคง-ปันผลระดับ 5% ลั่นไม่ส่งคนเข้าไปนั่งบริหาร ชี้บริหารดีอยู่แล้ว พร้อมเดินหน้าเพิ่มสัดส่วนธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเข้าพอร์ตตั้งเป้าหมาย 30% ใน 7 ปีข้างหน้า

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า การเข้าถือหุ้นในธุรกิจอื่นนั้น บริษัทยังคงนโยบายลงทุนระยะยาว เน้นธุรกิจที่ลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคของประเทศเป็นหลัก มีกระแสเงินสดที่มั่นคง มีจ่ายเงินปันผลที่ดีเฉลี่ย 5% ต่อปี ซึ่งการตัดสินใจลงทุนนั้นขึ้นกับการพิจารณาของบอร์ดเป็นหลักและยังไม่มีการพิจารณาแต่อย่างใด

ขณะเดียวกันเมื่อ 28 ม.ค. 2564 บริษัทได้ซื้อหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.0357% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ตามที่แจ้งตลาดฯ ไปนั้น

โดยการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามมติบอร์ดเดิมที่อนุมัติการลงทุนเข้าถือ INTUCH จาก 10% เป็นไม่เกิน 15% ซึ่งสัดส่วนการลงทุนที่ 15% เป็นสัดส่วนที่เหมาะสม และยังไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการแต่อย่างใด ซึ่งทางอินทัชบริหารดีอยู่แล้ว

“การเข้าถือหุ้น INTUCH ครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของเราที่ มองเป็นการลงทุนระยะยาวและสร้างผลตอบแทนที่ดีในรูปของเงินปันผลให้กับบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ จากการที่ธุรกิจเทเลคอมเป็นอินฟราสตักเจอร์ของประเทศที่จะมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในอนาคต ปัจจุบันข้อมูลหรือเดต้า และ 5จี ก็มีความสำคัญมากขึ้นต่อหลายๆธุรกิจ”

ส่วนของแผนการขยายธุรกิจนั้น จะพยายามเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เข้ามาในพอร์ตมากขึ้น ตั้งเป้าหมายระยะยาวเพิ่มขึ้นสัดส่วนธุรกิจดังกล่าวแตะ ระดับ 30% ของจำนวนเมกะวัตต์รวม ภายในปี 2570 หรือในอีก 7 ปีข้างหน้านี้ จากปัจจุบันยังมีสัดส่วนไม่มาก ด้านกำลังผลิตไฟฟ้าปี 2564 ยังวางเป้าหมายที่ 1,493 เมกะวัตต์ ทำให้กำลังผลิตติดตั้งสิ้นปีนี้จะอยู่ที่ 7,902 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี2563 อยู่ที่ 6,409 เมกะวัตต์