เช็คหน่วย ‘เลือกตั้ง อบจ.ใหม่’ 58 หน่วย ใน 18 จังหวัด พร้อมกัน 7 ก.พ.นี้!

เช็คหน่วย ‘เลือกตั้ง อบจ.ใหม่’ 58 หน่วย ใน 18 จังหวัด พร้อมกัน 7 ก.พ.นี้!
4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
2,595

เช็ค 58 หน่วยเลือกตั้ง ใน 18 จังหวัดที่ต้องลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) รอบใหม่ ในวันที่ 7 ก.พ. ทั้งหมดได้ที่นี่!

หลังจากที่มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ครั้งแรกในรอบ 6 ปี เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2563 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ทยอยประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่นหลายจังหวัดกันไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม มี 18 จังหวัดที่กกต.ได้ระงับประกาศผลเลือกตั้งและให้เลือกตั้งใหม่ โดยเหตุผลส่วนใหญ่คือ ผลการนับคะแนนมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรลงคะแนน บางหน่วยเลือกตั้งใน 18 จังหวัดจะได้เลือก .อบจ. อย่างเดียว บางจังหวัดเลือก นายก อบจ. อย่างเดียว หรือบางหน่วยฯ ต้องเลือกตั้งใหม่ทั้ง .อบจ. และนายก อบจ.

ในวันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. มีหน่วยเลือกตั้งในจังหวัดใด ที่ต้องเลือกตั้งใหม่บ้าง กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รวบรวมไว้ให้แล้วที่นี่!

จังหวัดที่เลือกตั้ง นายก อบจ. ใหม่

.อ่างทอง

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ตำบลม่วงเตี้ย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอวิเศษชัยชาญ
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ตำบลจรเข้ร้อง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอไชโย

.สมุทรปราการ

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ตำบลแหลมฟ้าผ่า เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอพระสมุทรเจดีย์
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 39 ตำบลคลองบางปลากด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอพระสมุทรเจดีย์
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 21 ตำบลสำโรงเหนือ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองสมุทรปราการ

.พังงา

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลโคกกลอย เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอตะกั่วทุ่ง

.ลพบุรี

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ตำบลท่าวุ้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอท่าวุ้ง

.กาฬสินธุ์

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 38 ตำบลกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

.ยโสธร

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ตำบลในเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองยโสธร
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ตำบลกระจาย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอป่าติ้ว

จังหวัดที่เลือกตั้ง .อบจ. ใหม่

.นนทบุรี

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 17 ตำบลบางศรีเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองนนทบุรี
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 19 ตำบลบางเขน เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองนนทบุรี
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 38 ตำบลตลาดขวัญ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองนนทบุรี
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ตำบลละหาร เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอบางบัวทอง
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ตำบลเมืองใหม่บางบัวทอง เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอบางบัวทอง
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 10 ตำบลบางบัวทอง เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอบางบัวทอง
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 20 ตำบลลำโพ เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอบางบัวทอง
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 41 ตำบลบางตลาด เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอปากเกร็ด
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 24 ตำบลบางตลาด เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอปากเกร็ด

.นครศรีธรรมราช

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน

.นครสวรรค์

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ

.นครพนม

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เทศบาลเมืองนครพนม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองนครพนม
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ตำบลนาทราย เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองนครพนม
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 18 ตำบลหนองแวง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองบ้านแพง
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 13 ตำบลหนองซน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอนาทม

.อุตรดิตถ์

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ตำบลเจ็ดต้น เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านโคก

.อุดรธานี

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 12 เทศบาลหนองแวง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอน้ำโสม
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลหมากแข้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองอุดรธานี
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 25 หน่วยเลือกตั้งที่ 37 และหน่วยเลือกตั้งที่ 43 ตำบลหมากแข้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองอุดรธานี
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ตำบลนาพู่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเพ็ญ
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 5 และหน่วยเลือกตั้งที่ 6 ตำบลนาแค อำเภอเมืองนายูง

.อุบลราชธานี

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ตำบลแสนสุข เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอวารินชำราบ

จังหวัดที่เลือกตั้ง .อบจ. และนายก อบจ.ใหม่

.สุพรรณบุรี

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ตำบลดอนมะนาว เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสองพี่น้อง

.ชุมพร

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ตำบลปากน้ำ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองชุมพร
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ตำบลทุ่งระยะ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอสวี

.นราธิวาส

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ

.สระแก้ว

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 20 ตำบลสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองสระแก้ว
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ตำบลหนองหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอฉกรรจ์
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ตำบลคลองหาด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอคลองหาด
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 15 ตำบลตาพระยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอตาพระยา
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ตำบลทัพเสด็จ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอตาพระยา
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ตำบลวังสมบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอวังสมบูรณ์
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 15 ตำบลวังทอง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอวังสมบูรณ์

.ระยอง

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 9 และหน่วยเลือกตั้งที่ 10 ตำบลเชิงเนิน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองระยอง
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ตำบลน้ำคอก เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองระยอง
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 26 ตำบลทับมา เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอเมืองระยอง
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ตำบลเนินพระ เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอเมืองระยอง
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ตำบลมาบตะพุด เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอเมืองระยอง
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ตำบลบ้านค่าย เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอบ้านค่าย
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 10 ตำบลชากบก เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอบ้านค่าย
 • หน่วยเลือกตั้งที่ 10 และหน่วยเลือกตั้งที่ 11 ตำบลคลองปูน เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอแกลง

.อุตรดิตถ์

 • หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ตำบลหาดงิ้ว เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง