'เราชนะ' เปิดวิธีลงทะเบียน ร้านค้า แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์

'เราชนะ' เปิดวิธีลงทะเบียน ร้านค้า แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์

เปิดวิธีลงทะเบียน "เราชนะ" สำหรับร้านค้า แท็กซี่ วิมอเตอร์ไซค์ ฯลฯ ผ่าน www.เราชนะ.com และ ถุงเงิน พร้อมเงื่อนไขสำคัญต้องรู้

มาตรการ "เราชนะ" ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือกลุ่มผู้รายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มที่เคยได้สิทธิคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันแล้ว ที่จะแจกเงินเยียวยา 7,000 บาท ให้ในช่องทางต่างๆ ทั้งบัตรคนจน หรือแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งรายละเอียด การลงทะเบียนเราชนะ หรือช่องทางในการตรวจสอบสิทธิเราชนะนั้นสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 

ในอีกทางหนึ่งนั้นจากจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิมาตรการเราชนะ จะส่งผลให้ร้านค้ารายย่อยจะได้รับอานิสงส์จากมาตรการเราชนะนี้ด้วย โดยคุณสมับติของร้านค้าที่เข้าร่วมครั้งนี้ จะคล้ายๆ กับมาตรการคนละครึ่ง แต่มีการเปิดกว้างมากขึ้น เบื้องต้นมีการกำหนดระยะเวลาของการเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าเราชนะ ไว้จนถึงวันที่ 31 มี.ค.2564 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 

โดยกระทรวงการคลังมีการกำหนดเงื่อนไขหลักๆ ไว้ดังนี้

1.ร้านค้านั้นต้องไม่ใช่นิติบุคคล

2.มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ เช่น ร้านตัดผม ร้านซักรีด ร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ 

3.เพิ่มเติมผู้ประกอบการในภาคบริการอื่นๆ เช่น ขนส่งส่วนบุคคล ขนส่งสาธารณะ 

ทั้งนี้ในส่วนของ ผู้ประกอบด้านขนส่งสาธารณะและส่วนบุคคล จะเข้าร่วมรับค่าบริการผ่านเราชนะได้ ต้องมีเงื่อนไขสำคัญ ดังนี้

- จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
- ทุกประเภทต้องมี "ใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ" ที่ไม่หมดอายุ และบัตรประจำตัวผู้ขับขี่ตามกฎหมาย และอยู่บนฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบก 
- ที่สำคัญผู้ลงทะเบียนต้องเลือกประเภทกิจการให้ตรงกับใบอนุญาตประจำตัวผู้ขับขี่ ตามประเภทรถที่ตนเองขับให้บริการ

ส่วน "ร้านค้า" ที่สามารถเข้าร่วมมาตรการเราชนะได้ ซึ่งบางส่วนจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนร้านค้าใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และต้องมี แอพพลิเคชั่น "ถุงเงิน" ในการรับเงินจากการซื้อสินค้าและบริการจากแอพพลิเคชั่นเป๋าตังของผู้มีสิทธิมาตรการเราชนะ โดยร้านค้าที่เข้าร่วมได้ มีดังนี้

O ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่มีเครื่อง EDC 
O ร้านถุงเงินธงฟ้า 
O ร้านค้าคนละครึ่ง
O ผู้ประกอบการกองทุนหมู่บ้าน
O ผู้ประกอบการกองทุนชุมชนเมือง
O วิสาหกิจชุมนุม
O รถเร่ขายของ รถพุ่มพวง แผงลอย
O การขนส่งส่วนบุคคล เช่น วินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ สามล้อถีบ เป็นต้น
O การขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ ขสมก. รถรวม รถไฟฟ้า 


นอกจากนี้ในมาตรการเราชนะ มีการกำหนดให้ สินค้าบางประเภทไม่สามารถเข้าร่วม
ได้แก่

X สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือหวย
X บุหรี่ หรือยาสูบ
X เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
X ร้านที่ขึ้นทะเบียนขายของเก่า พลอย เพชร ทอง นาค อัญมณี 

161208092886

ทั้งนี้ ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมมาตรการเราชนะ สำหรับร้านค้า นอกจากการเข้าไปสมัครที่สาขาธนาคารกรุงไทยแล้ว ยังสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์เราชนะได้ดังนี้

1.มีบัญชีธนาคารกรุงไทย แบบบุคคลธรรมดา

2.สมัครแอพพลิเคชั่นถุงเงิน ณ สาขาธนาคารกรุงไทยได้ทั่วประเทศ

3.เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 

4.สมัครเขาร่วมโครงการเราชนะสำหรับร้านค้า

5.กรอกข้อมูลเจ้าของกิจการผู้สมัคร

6.ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับแอพพลิเคชั่นถุงเงิน

7.ระบุหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกไว้กับแอพพลิเคชั่นถุงเงิน 

8.เจ้าหน้าที่โครงการติดต่อผู้สมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ

9.โครงการแจ้งผลการสมัครผ่านทางระบบ SMS 

10.เข้าระบบแอพพลิเคชั่นถุงเงินเพื่อรับเงินสิทธิเราชนะ

 

ที่มา : กระทรวงการคลัง, เว็บไซต์เราชนะ , สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง