เศรษฐกิจ

'การบินไทย' ประกาศปรับโครงสร้างองค์กร 18 ก.พ.นี้ คัดพนักงานเซ็นสัญญาจ้างใหม่

พนักงานการบินไทย ร่อนหนังสือค้านการปรับโครงสร้างองค์กร หลังฝ่ายบริหารจ่อประกาศ 18 ก.พ.นี้ รื้อโครงสร้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ พร้อมคัดเลือกพนักงานเริ่มเซ็นสัญญาใหม่

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วันนี้ (2 ก.พ.) นายสรยุทธ หอมสุคนธ์ ประธานสหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทย (สร.พบท.) ได้ออกหนังสือแถลงการณ์เพื่อคัดค้านกรณีการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทการบินไทย ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมออกประกาศในวันที่ 18 ก.พ.นี้ ซึ่งบริษัทฯ จะปรับโครงสร้างใหม่ โครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สรุปจำนวนพนักงานในแต่ละหน่วย รวมทั้ง Job Description และ Job Qualification โดยจะประกาศโครงสร้างดังกล่าวอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นในวันที่ 11 – 19 มี.ค.2564 จะเปิดให้พนักงานสมัครกลับข้ามาทำงานในตำแหน่งต่างๆ ภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่

อย่างไรก็ดี ทุกตำแหน่งจะมีการพิจารณาคัดเลือกระหว่างวันที่ 22 – 26 มี.ค.2564 และในวันที่ 1 เม.ย.2564 จะประกาศรายชื่อพนักงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน ซึ่งพนักงานที่ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มงานตามโครงสร้างใหม่ในวันที่ 1 พ.ค.2564

ทั้งนี้สหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทย ขอออกแถลงการณ์เพื่อคัดค้านและปกป้องสมาชิกของสหภาพฯ ดังนี้

  1. การปรับโครงสร้างองค์กรต้องไม่กระทบสิทธิของพนักงาน ระดับ 1-7 ในทุกสายงาน และทุก BU เพราะพนักงานส่วนดังกล่าวเมื่อเทียบตามโครงสร้างเงินเดือนกับธุรกิจการบินแล้ว ถือว่ามีฐานเงินเดือนต่ำกว่าในอุตสาหกรรมการบินระดับสากล
  2. การคุ้มครองสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
  3. การดูแลคุ้มครองเรียกร้องค่าขนย้ายฐานให้พันกงานอู่ตะเภาตามสิทธิของพนักงานที่สมควรได้รับตามกฎหมาย ทั้งจากบริษัทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
  4. การคุ้มครองพนักงานกองทุนบำเหน็จทุกคนให้ได้รับสิทธิในเงินกองทุนบำเหน็จ
  5. การคุ้มครองสมาชิก สร.พบท.ที่เลือกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในส่วนการจ่ายเงินสมทบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530
  6. การคัดค้านการรับพนักงานที่ได้รับการอนุมัติให้ออกไปตามโครงการ MSP A กลับเข้าทำงาน

ทั้งนี้ การออกไทม์ไลน์มาเพื่อบั่นทอนขวัญกำลังใจพนักงาน และการคัดพนักงานออก และให้เซ็นสัญญาใหม่ สร.พบท.ขอคัดค้าน และขอหารือต่อผู้ทำงานฟื้นฟูกิจการฯ ในประเด็นต่อไปนี้

  1. บริษัทยังคงในชื่อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ได้เลิกกิจการ และมิได้มีแผนฟื้นฟูกิจการฯ โดยแบ่งแยก BU ออกเป็นบริษัทในเครือ ใช่หรือไม่
  2. บริษัทฯ ยังมิได้แจ้งปิดกิจการชั่วคราว ซึ่งจะเป็นเหตุตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาร ให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนรายเดือนแก่ลูกจ้างได้เพียงร้อยละ 75 ใช่หรือไม่
  3. การปรับโครงสร้างองค์กร ในระดับปฏิบัติการ 1-7 ทั้งที่พนักงานยังคงทำงานให้มีเนื้องาน มีค่างาน จะถือได้ว่าผิดสภาพการจ้างงาน เทียบเคียงคำพิพากษา 18008/2557 ด้วยหลักกฎหมายที่ว่า การจัดโครงสร้างองค์กร การปรับเปลี่ยนองค์กร การวางระบบ การบริหาร การวางกลยุทธ์ในการประกอบการ หรือการตลาด ย่อมเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทนายจ้างเป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้ลงทุน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มกำไร หรือเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทุนก็ตาม แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร หรือการปรับเปลี่ยนการบริหารงานมีผลกระทบต่อลูกจ้าง ทำให้ต้องเลิกจ้าง ข้ออ้างดังกล่าวจึงมิอาจทำได้เพราะขัดต่อข้อกฎหมาย ใช่หรือไม่