'การบินไทย' ประกาศปรับโครงสร้างองค์กร 18 ก.พ.นี้ คัดพนักงานเซ็นสัญญาจ้างใหม่

'การบินไทย' ประกาศปรับโครงสร้างองค์กร 18 ก.พ.นี้ คัดพนักงานเซ็นสัญญาจ้างใหม่

พนักงานการบินไทย ร่อนหนังสือค้านการปรับโครงสร้างองค์กร หลังฝ่ายบริหารจ่อประกาศ 18 ก.พ.นี้ รื้อโครงสร้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ พร้อมคัดเลือกพนักงานเริ่มเซ็นสัญญาใหม่

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วันนี้ (2 ก.พ.) นายสรยุทธ หอมสุคนธ์ ประธานสหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทย (สร.พบท.) ได้ออกหนังสือแถลงการณ์เพื่อคัดค้านกรณีการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทการบินไทย ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมออกประกาศในวันที่ 18 ก.พ.นี้ ซึ่งบริษัทฯ จะปรับโครงสร้างใหม่ โครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สรุปจำนวนพนักงานในแต่ละหน่วย รวมทั้ง Job Description และ Job Qualification โดยจะประกาศโครงสร้างดังกล่าวอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นในวันที่ 11 – 19 มี.ค.2564 จะเปิดให้พนักงานสมัครกลับข้ามาทำงานในตำแหน่งต่างๆ ภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่

อย่างไรก็ดี ทุกตำแหน่งจะมีการพิจารณาคัดเลือกระหว่างวันที่ 22 – 26 มี.ค.2564 และในวันที่ 1 เม.ย.2564 จะประกาศรายชื่อพนักงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน ซึ่งพนักงานที่ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มงานตามโครงสร้างใหม่ในวันที่ 1 พ.ค.2564

ทั้งนี้สหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทย ขอออกแถลงการณ์เพื่อคัดค้านและปกป้องสมาชิกของสหภาพฯ ดังนี้

  1. การปรับโครงสร้างองค์กรต้องไม่กระทบสิทธิของพนักงาน ระดับ 1-7 ในทุกสายงาน และทุก BU เพราะพนักงานส่วนดังกล่าวเมื่อเทียบตามโครงสร้างเงินเดือนกับธุรกิจการบินแล้ว ถือว่ามีฐานเงินเดือนต่ำกว่าในอุตสาหกรรมการบินระดับสากล
  2. การคุ้มครองสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
  3. การดูแลคุ้มครองเรียกร้องค่าขนย้ายฐานให้พันกงานอู่ตะเภาตามสิทธิของพนักงานที่สมควรได้รับตามกฎหมาย ทั้งจากบริษัทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
  4. การคุ้มครองพนักงานกองทุนบำเหน็จทุกคนให้ได้รับสิทธิในเงินกองทุนบำเหน็จ
  5. การคุ้มครองสมาชิก สร.พบท.ที่เลือกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในส่วนการจ่ายเงินสมทบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530
  6. การคัดค้านการรับพนักงานที่ได้รับการอนุมัติให้ออกไปตามโครงการ MSP A กลับเข้าทำงาน

ทั้งนี้ การออกไทม์ไลน์มาเพื่อบั่นทอนขวัญกำลังใจพนักงาน และการคัดพนักงานออก และให้เซ็นสัญญาใหม่ สร.พบท.ขอคัดค้าน และขอหารือต่อผู้ทำงานฟื้นฟูกิจการฯ ในประเด็นต่อไปนี้

  1. บริษัทยังคงในชื่อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ได้เลิกกิจการ และมิได้มีแผนฟื้นฟูกิจการฯ โดยแบ่งแยก BU ออกเป็นบริษัทในเครือ ใช่หรือไม่
  2. บริษัทฯ ยังมิได้แจ้งปิดกิจการชั่วคราว ซึ่งจะเป็นเหตุตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาร ให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนรายเดือนแก่ลูกจ้างได้เพียงร้อยละ 75 ใช่หรือไม่
  3. การปรับโครงสร้างองค์กร ในระดับปฏิบัติการ 1-7 ทั้งที่พนักงานยังคงทำงานให้มีเนื้องาน มีค่างาน จะถือได้ว่าผิดสภาพการจ้างงาน เทียบเคียงคำพิพากษา 18008/2557 ด้วยหลักกฎหมายที่ว่า การจัดโครงสร้างองค์กร การปรับเปลี่ยนองค์กร การวางระบบ การบริหาร การวางกลยุทธ์ในการประกอบการ หรือการตลาด ย่อมเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทนายจ้างเป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้ลงทุน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มกำไร หรือเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทุนก็ตาม แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร หรือการปรับเปลี่ยนการบริหารงานมีผลกระทบต่อลูกจ้าง ทำให้ต้องเลิกจ้าง ข้ออ้างดังกล่าวจึงมิอาจทำได้เพราะขัดต่อข้อกฎหมาย ใช่หรือไม่