‘อาเซียน’ เรียกร้อง 'เมียนมา' แก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี

‘อาเซียน’ เรียกร้อง 'เมียนมา' แก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี
1 กุมภาพันธ์ 2564
747

"อาเซียน" ออกแถลงการณ์ประธานอาเซียน เรียกร้องเมียนมาแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี หลังจากกองทัพเมียนมาก่อการรัฐประหารวันนี้

สำนักเลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ณ กรุงจาการ์ตา ได้เผยแพร่เอกสารถ้อยแถลงประธานอาเซียนซึ่งในปีนี้ประเทศบรูไนทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียน เกี่ยวกับพัฒนาการในเมียนมา ว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ติดตามพัฒนาการณ์ของเมียนมาในปัจจุบันอย่างใกล้ชิด

อาเซียนคำนึงถึงวัตถุประสงค์และหลักการที่ปรากฏในกฎบัตรอาเซียน รวมถึงการยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย หลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล การเคารพ และปกป้องสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

161218777737

เราขอย้ำว่า เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุประชาคมอาเซียนที่สงบสุข มั่นคง และมั่งคั่ง 

"อาเซียน ขอเน้นย้ำว่า เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองของสมาชิกอาเซียนทุกประเทศคือ กลไกสำคัญอันจะนำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่สันติสุข เป็นปึกแผ่น และรุ่งเรือง" ในแถลงการณ์อาเซียน ระบุ  

อย่างไรก็ตาม อาเซียนสนับสนุนให้เกิดการเจรจา การปรองดอง และการคืนสู่สภาวะปกติตามเจตจำนง และผลประโยชน์ของประชาชนเมียนมา 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง