มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยาพัฒนาตำบล เน้นลดรายจ่าย สร้างรายได้

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยาพัฒนาตำบล เน้นลดรายจ่าย สร้างรายได้
1 กุมภาพันธ์ 2564
97

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศความพร้อมร่วมโครงการ U2T ส่วนร่วมพัฒนา 40 ตำบลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรสาครและสุพรรณบุรี เน้นลดรายจ่าย สร้างรายได้ และแก้ปัญหาชุมชนให้ประสบความสำเร็จ

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยยินดีที่ได้เป็น 1 ใน 76 สถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) หรือ U2T ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเรามีความพร้อมทั้งคณาจารย์ นักศึกษาศิษย์เก่าและปัจจุบันภายในมหาวิทยาลัย บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี และสมาชิกชุมชนในท้องที่ รวมสมาชิกกว่า 800 คน จะสามารถบูรณาการงานร่วมกันของโครงการดังกล่าว ในพื้นที่ เขตธนบุรีและเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเริ่มต้นโครงการด้วยการรับนโยบายจากผู้นำชุมชนโดยตรง ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ และมีโครงสร้างการบริหารจัดการโครงการผ่านคณะกรรมการทำงานในระดับงานต่าง ๆ เพื่อกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและให้คำแนะนำในแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด การเตรียมบุคลากรให้มีทักษะพร้อมก่อนลงพื้นที่

อาทิ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้ความเข้าใจต่อชุมชนในพื้นที่ วิธีการเก็บข้อมูล การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการทำงานในชุมชน และทักษะจำเป็นตามงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสร้างชุมชนออนไลน์ขึ้นในกลุ่มงาน เพื่อให้เป็นที่รวมข้อมูล Big Data และถ่ายทอดข่าวสาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพูดคุยเพื่อขอคำแนะนำในระหว่างที่โครงการดำเนินงาน ทั้งนี้ การทำงานในเขตพื้นที่ต่าง ๆ มีการกำชับเรื่องวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วย

“คาดว่าภายในไตรมาสแรกนี้ จะเห็นโครงการที่ลงพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถยกระดับเศรษฐกิจและสังคมให้ครบ 3 ด้านหลัก ได้แก่ ลดรายจ่าย สร้างรายได้ และแก้ปัญหาชุมชนให้ประสบความสำเร็จ ขณะเดียวกันสามารถยกระดับศักยภาพของนักศึกษาและบัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการให้มีทักษะจำเป็นในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้” ผศ.ดร.ลินดากล่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปิดช่องทางการสื่อสารในโครงการ
U2T BSRU ให้นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนในพื้นที่ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ผู้ประสานงานตำบล คุณนิธิวัชร์ เศรษฐ์วริศธาดา โทร. 0-2473-7000 ต่อ 1010 หรือ 098-894-2919 หรือ เว็บไซต์ https://u2t.bsru.ac.th

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง