ประกาศราคาแร่ (27 ม.ค.64)

ประกาศราคาแร่ (27 ม.ค.64)
27 มกราคม 2564 | โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
58

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 27 มกราคม 2564

                                                                (บาท / หน่วย)

1.ดีบุก                                 เมตริกตันละ          699,270.00

2.สังกะสี                              เมตริกตันละ            79,460.00

3.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์     เมตริกตันละ           420,790.00

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 27 มกราคม 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง