'ประกันสังคม' สรุปชัด! มาตรา 33, 39 งวด ก.พ.-มี.ค.64 นายจ้าง ต้องจ่ายสมทบเท่าไร?

'ประกันสังคม' สรุปชัด! มาตรา 33, 39 งวด ก.พ.-มี.ค.64 นายจ้าง ต้องจ่ายสมทบเท่าไร?
27 มกราคม 2564
136,760

สรุปชัด! การจ่ายเงินสมทบเข้า "ประกันสังคม" ในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. 2564 ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และนายจ้าง ต้องจ่ายสมทบเท่าไรบ้าง?

สรุปมาตรการเยียวยาโควิดจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2564 ที่ออกมาหลายมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์โควิด-19 โดยหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือคือ ผู้ประกันตนที่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม รวมถึงนายจ้าง 

โดยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิารสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 26 ม.ค.2564 เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอให้แก้ไขกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2563

โดยเงินสมทบงวดเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 ให้จัดเก็บเงินสมทบ

  • ฝ่ายนายจ้างในอัตราร้อยละ 3
  • ผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้ลดลงเหลือร้อยละ 0.5 (สูงสุดไม่เกิน 75 บาท)
  • ผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้ลดลงเหลือ 38 บาท

ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ปัจจุบันมีอยู่ราว 12.9 ล้านคน ขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเหลือนายจ้างที่มีอยู่ในระบบราว 4.85 แสนราย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยขั้นตอนของกฎกระทรวงนั้น กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการเพื่อใช้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ทันภายในกำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

โดยรายละเอียดในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

  • ผู้ประกันตน "มาตรา 33"

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 0.5% ของค่าจ้างผู้ประกันตน หรือสูงสุดไม่เกิน 75 บาท 

ทั้งนี้หากคำนวณจากเงินค่าจ้างของผู้ประกันตนจากเดิมที่ต้องส่งเงินสมทบสูงสุด 3% หรือ 450 บาทนั้น เมื่อลดอัตราเงินสมทบลงเหลือ 0.5% จะทำให้จำนวนเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 75 บาท

  • ผู้ประกันตน "มาตรา 39"

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 ผู้ประกันตนมาตรา 39 จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 38 บาท จากเดิมที่ต้องจ่าย 432 บาทต่อเดือน

  • นายจ้างในระบบประกันสังคม

ในส่วนของนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม มติ ครม.ยังคงให้ลดเงินสมทบนายจ้างเหลือไว้ที่ 3% ของค่าจ้างผู้ประกันตน 

ขณะที่ส่วนของรัฐบาลยังคงส่งเงินสมทบในอัตราเดิม 2.75% ของค่าจ้างของผู้ประกันตน 

ที่มา :  สำนักงานประกันสังคม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง