ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจBCG

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจBCG
22 มกราคม 2564
273

เศรษฐกิจ BCG สอดคล้องกับแผนการผลักดันเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ในรูปแบบการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

ในการประชุมเพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) 

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯได้เห็นชอบกรอบแผนยุทธศาสตร์โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 ยกเป็น “วาระแห่งชาติ” สำหรับการดำเนินวิถีชีวิตใหม่หลังการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (Post COVID-19 Strategy) พร้อมให้นำแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้เป็นกรอบการทำงานของงบประมาณปี 2565 ด้วย

โดยเศรษฐกิจ BCG สอดคล้องกับแผนการผลักดันเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ในรูปแบบการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ ต้องสามารถรับมือกับวิกฤติ และความท้าทายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งไม่เพียงแค่วิกฤติโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง